Vineri, 13 iunie 2014 la ora 20:20 citește mesaj

În ziua celei de a Doua Veniri a Mea… Acele suflete care au idolatrizat fiara și care s-au dăruit lui satana în trup, minte și suflet, și au devenit de bunăvoie agenții săi, nu vor avea către cine să se întoarcă, unde să se ascundă, și vor fi lăsați fără niciun ajutor, pentru că satana îi va părăsi.

Pentru că atunci, satana va fi aruncat în abis iar puterea lui va înceta complet în acel moment.

Acestor suflete le spun acest lucru: chiar și în acea etapă Eu vă voi arăta Milostivire.

Trebuie să Mă chemați și să spuneți:

Isus @ 13 iun 2014, 20:20

Isuse, ajută-mă.

Isuse, iartă-mă pentru toate păcatele mele.

Amin.