Luni, 19 decembrie 2011 la ora 19:30 citește mesaj

Tată Ceresc, Te cinstim cu profundă considerație pentru jertfa prin care L-ai trimis în lume pe Mântuitorul nostru.

Îți oferim cu bucurie, mulțumire, și cu umilă recunoștință, rugăciunile noastre pentru darul Milostivirii Divine pe care-l oferi acum copiilor Tăi.

Dumnezeule Preaînalt, fă-ne demni să acceptăm cu recunoștință această mare Milostivire.

Amin.