Luni, 15 noiembrie 2010 la ora 10:00

Acum recunoști adevărul și accepți mesajele ca fiind reale. Fiica Mea, scrie următoarele: viteza cu care se desfășoară profețiile devine evidentă pentru toată lumea. Urmărește schimbările ce se petrec în Biserica Mea căci acesta este unul dintre primele semne. Atunci înșelătorul îi va induce în eroare pe discipolii Mei.

Al doilea semn se va arăta în modul în care mulți dintre voi nu vor mai avea controlul în propriile lor țări. Aceasta cuprinde controlul bunurilor materiale și controlul armatei. Copiii Mei, conducătorii voștri și toți aceia care răspund de masele de oameni, vor pierde controlul. Vor deveni ca niște bărci fără cârmaci. Acea barcă va avea un drum fără țel și ei se vor pierde.

Copiii Mei, acum trebuie să vă rugați foarte mult ca să se slăbească strânsoarea pe care aceste grupări de oameni malefici vor să le exercite asupra voastră. Ei nu sunt din Împărăția lui Dumnezeu și voi nu veți putea recunoaște că aceasta este o forță puternică însă atentă să nu se dezvăluie.

Copiii Mei, voi nu veți fi mai înțelepți. Veți crede doar că trăiți într-o perioadă grea, dar să știți că această fațadă a fost planificată tocmai pentru a vă face să gândiți astfel. Ridicați-vă acum, copiii Mei.

Semnul bestiei

Nu acceptați Semnul. Dacă mai mulți dintre voi îl refuză, atunci numeric veți fi mai tari. Acest semn - semnul Bestiei – va fi distrugerea voastră. Nu este ceea ce pare. Dacă îl acceptați, atunci veți fi duși din de în ce mai departe.

Să vă feriți de Planul înșelătorului, care se pregătește să șteargă din viața voastră orice semn referitor la Tatăl Meu Veșnic și la învățătura Sfintei Scripturi. Veți vedea aceasta în școli, în facultăți, în spitale și în constituția țării voastre. Cel mai îngrozitor lucru, care Mă doare cel mai mult, este abandonarea învățării Bibliei tocmai de către cei ce sunt practicanți ai cinstirii Mele, Mântuitorul lor Dumnezeiesc. Este foarte aproape timpul când veți vedea cum Cuvintele Mele și învățarea adevărului vor fi abolite și vor fi pedepsite.

Copiii Mei, voi veți suferi mult în Numele Meu. Forțele răului vor fi răspunzătoare de asta. Ei sunt conduși de satana. Îi veți putea vedea peste tot, mai ales în funcțiile importante, de care va depinde supraviețuirea voastră. Copiii Mei, nu vă îngrijorați pentru voi. Mai degrabă să vă îngrijorați pentru acele sărmane suflete induse în eroare, care au fost atât de contaminate de către înșelător încât acum le este greu să scape de el, atât de puternică este strânsoarea lui. Nu puteți avea încredere în astfel de oameni. Aveți grijă în ce fel de relații ajungeți cu ei. Strânsoarea lor va fi așa de mare pentru că ei controlează totul. Va fi foarte greu să-i învingeți, pentru că vor controla toate cele necesare supraviețuirii ca: băncile, proprietățile voastre, impozitele și alimentele de bază.

Dar toate acestea nu vor ține mult, pentru că zilele lor sunt numărate. Dacă acești oameni vor rămâne în sclavia celui rău, vor cădea în adâncurile terorii iar soarta lor este atât de îngrozitoare și înspăimântătoare încât omul ar rămâne împietrit – mort - dacă ar vedea doar pentru o clipă chinurile pe care ei le vor îndura.

Lupta este pe cale să înceapă și se extinde pe măsură ce mâna Tatălui Veșnic cade încet pedepsind pentru păcatele care au devenit evidente acum pe pământ. Pentru aceste păcate Mi-am dat viața. Nici un om nu se poate numi copilul lui Dumnezeu dacă este martor sau participant la această întunecată dar ordonată armată a distrugerii. Această armată diabolică, plină de demonii iadului, va săvârși fapte de o asemenea gravitate încât oamenilor nevinovați le este imposibil să le cuprindă cu mintea.

Nu vreau să-i sperii pe copii Mei, vreau doar să le prezint adevărul, care se va produce în viitorul apropiat. Sculați-vă copiii Mei și învingeți puterea celui rău, înainte ca cel rău să vă învingă pe voi. Fiți atenți la conducerea globală în orice formă, măsură, tip sau cod. Priviți-i cu atenție pe conducătorii voștri și pe toți cei care vă controlează accesul zilnic la banii care vă permit să vă hrăniți și să supraviețuiți. Trebuie deja să vă faceți rezerve de alimente.

Nu primiți acest mesaj într-un mod care reflectă Învățăturile Mele, însă trebuie să Mă ascultați. Aceste lucruri au fost profețite de mult. Copiii Mei, trebuie să ascultați cu atenție. Duhul întunericului crește mereu și voi, credincioșii Mei, trebuie să rămâneți puternici. Păstrați-vă Credința în Mine prin rugăciune. Fiecare copil al Meu să se roage zilnic Rozariul Divinei Milostiviri, deoarece prin el i se întărește sufletul, iar în momentul morții găsește bunăvoință.

Copiii Mei, mesajele Mele să nu vă sperie. Credincioșii Mei au o datorie față de Mine. Dați-Mi voie să va spun aceasta. Nu uitați că se revarsă peste voi Duhul Sfânt imediat ce Îmi acceptați cuvintele. Nu vă temeți, voi ați fost aleși. Voi, oastea credincioșilor Mei, veți repurta victoria asupra celui rău. Pentru asta trebuie să vă rugați.

Am venit la voi cu mesajul iubirii curate. Nu vă dați seama că voi veți trăi Paradisul atunci când Cerul și Pământul se vor uni? Nu aveți de ce să vă temeți pentru că voi, credincioșii Mei, veți fi ridicați cu trup și suflet în Împărăția lui Dumnezeu. Vă veți vedea rudele iubite, care au primit darul Tatălui Ceresc.

Faceți ce vă spun, rugați-vă, vorbiți-Mi, iubiți-Mă și aveți încredere în Mine și Eu vă voi da în schimb putere. Rugați-vă pentru apărare prin rugăciunea sfântului Rozariu, care vi s-a dat cu binecuvântările Mamei Mele. Pe de o parte, această rugăciune este necesară pentru a vă fi de ajutor ca să vă protejați pe voi înșivă de cel rău, iar pe de altă parte, trebuie să vă rugați ca și cei cu care interacționați să fie apărați, pentru ca ei să nu vă contamineze sau să vă clatine credința în Mine, pe care o păstrați în inimile voastre.

Rugați-vă și pentru protecția profeților și vizionarilor Mei. Rugați-vă pentru slujitorii Mei iubiți, acei slujitori sfințiți pe care i-am trimis ca să vă ghideze. Și ei, ca și credincioșii Mei, vor suferi chinurile cauzate de cel rău. El (cel rău) va încerca mereu să vă orbească în fața adevărului și va folosi toate tacticile perfide ca să vă convingă că este falsă credința voastră. Ascultați-Mă. El, înșelătorul, va folosi toată argumentația și logica, într-un mod subtil și plăcut, ca să vă convingă că el va aduce speranța în viețile voastre. El, prin Anticrist, se va strădui să vă facă să credeți că el este Cel Ales.

Anticristul

Mulți credincioși ai Mei vor cădea victimă acestei înșelătorii respingătoare. Fiți vigilenți. Va fi cunoscut în lume ca vestitor al iubirii, păcii și armoniei. Oamenii vor cădea în genunchi în fața lui și-l vor adora. Vă va arăta puterea lui și voi veți crede că este de proveniență dumnezeiască. Dar nu este așa. Învățăturile lui vi se vor părea uneori ciudate. Adevărații credincioși vor ști că el nu este din lumină. Prezența sa mândră și pompoasă îi va ascunde marea răutate. Se va făli și va arăta peste tot că el este iubirea adevărată și personificarea compasiunii. În spatele acestei fațade este plin de ură față de voi, copiii Mei. Râde în spatele ușilor închise.

Copiii Mei, vă va înșela îngrozitor. El va părea puternic, hotărât, plin de umor, grijuliu, iubitor, și va fi perceput ca un salvator. Toată lumea va fi atrasă de înfățișarea lui frumoasă, dar aceasta în curând se va schimba.

Va face ravagii în lume și va omorî mulți oameni. Actele lui de teroare vor fi evidente pentru toți, va distruge independența voastră și va colabora la punerea semnului - semnul Bestiei. Voi, copiii Mei, trebuie să fiți tari. Nu acceptați semnul, pentru că veți cădea sub influența lui hipnotică, malefică.

Mulți vor muri, din cauza credinței lor pentru Mine. Nu vă temeți, deoarece dacă suferiți pentru Mine, cu Mine sau în Mine, atunci sunteți aleși. Rugați-vă, rugați-vă, ca să nu ajungeți sub domnia lui îngrozitoare. Ridicați-vă și luptați pentru Mine.

Nu lăsați ca farmecul convingător al Anticristului să învingă sufletul vostru. Lăsați-Mă să vă iau în brațe, să vă leagăn prin Harul Meu Divin, ca să vă dau putere să luptați pentru adevăr. Dragostea Mea pentru voi nu va muri niciodată.

Niciodată să nu alegeți calea Anticristului, deoarece pentru Mine veți fi pierduți. Va fi foarte greu, dar vă voi da ajutor pe mai multe căi, ca să vă diminuez suferințele. Mergeți și rugați-vă pentru Milostivirea Mea Divină și pregătiți-vă pentru lupta finală.

Isus Cristos, Regele poporului Meu, Mântuitorul și Judecătorul Drept