Duminică, 22 decembrie 2013 la ora 15:56

Mult iubita Mea fiică, cum se va ridica în curând întreaga lume și va recunoaște Prezența Mea! Prezența Mea va fi simțită în fiecare națiune, în fiecare țară și cămin, și nimeni nu va nega Existența Mea, totuși unii nu vor dori să fie martori ai Intervenției Mele. Trebuie cu toții să acceptați că, atunci când Avertismentul va avea loc, acela este un Mare Semn din Ceruri. El va confirma Dragostea pe care Dumnezeu o are pentru toți copiii Săi.

Separarea voastră de Dumnezeu, care vă face să vă simțiți singuri, va lua sfârșit în acea Zi. Aceia care-și doresc mult-râvnita Protecție împotriva suferinței care există în lume astăzi, să știe aceasta. Eu vă voi șterge lacrimile. Vă voi ierta păcatele. Vă voi binecuvânta pe toți, inclusiv pe aceia care Îmi întorc spatele, cu speranța că ei vor veni alergând înapoi la Mine ca să îi pot salva.

Lumea este a Mea. Copiii lui Dumnezeu se vor aduna laolaltă și toți cei ale căror nume sunt în Cartea celor Vii vor fi cuprinși în Brațele Mele. Rugați-vă ca toți aceia care au îndoieli să le îndepărteze, ca aceia care se află într-o teribilă întunecime să implore Milostivirea Mea și ca toți aceia care Mă contestă să Mă recunoască în cele din urmă.

Nu trebuie să permiteți niciodată defăimătorilor Cuvântului Meu Sfânt să vă îndepărteze de Mine, iubitul vostru Isus. În curând Mă veți vedea în toată Gloria Mea cerească, și atunci veți înțelege în sfârșit misterul Divinității Mele.

Al vostru Isus