Joi, 02 ianuarie 2014 la ora 20:40

Fiica Mea, este foarte aproape timpul în care toate recunoașterile publice despre Cine Sunt Eu vor deveni ca pâlpâirea unei lumânări pe cale să se stingă.

Cei care spun că sunt ai Mei vor vorbi foarte puțin despre Mine. Cei care Îmi sunt loiali vor fi șocați când vor vedea cât de mulți Mă neagă. Timpul în care cei credincioși vor fi separați de cei induși în eroare este foarte aproape. În acele zile care vor veni, orbii, surzii și cei care nu au fost atenți la Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, se vor aduna cu miliardele pentru a accepta falsa doctrină – ce nu vine de la Mine.

Când veți auzi vorbindu-se despre o reînnoire a promisiunii de credință, care va fi o formă a Sacramentului Mirului (Confirmațiunii), atunci să știți că acesta va fi creat de oameni. El nu va avea nici o însemnătate în Ochii Mei. El va fi prezentat de falsul profet ca parte a planului său global de a uni toate religiile lumii. Dumnezeirea Mea va fi dată de-o parte. Cuvântul Meu va fi uitat și îngropat iar Învățăturile Mele vor fi denaturate, pentru a-i forța pe credincioși să accepte o nouă formă de așa-zisă evanghelizare.

Cu toate acestea Cuvântul Meu va rămâne viu, pentru că aceia care vor rămâne în Biserica Mea, așa cum a fost lăsată ea de la începuturi, nu Mă vor trăda. Trei din patru Mă vor trăda. Doar Rămășița Mea se va lipi de Mine și va păstra Cuvântul Meu, și mulți dintre ei vor fi dezorientați. Acele sărmane suflete care vor rămâne în Biserica Mea când noua doctrină va pune stăpânire pe ea, nu vor ști încotro să o apuce. Lor le spun următoarele: Fiți puternici. Fiți de neclintit. Nu Mă negați pe Mine. Rugați-vă ca Eu să vă îndrum și continuați să Mă slujiți așa cum ați făcut întotdeauna. Când vi se cere, de către cei care pretind a lucra pentru binele tuturor – al tuturor religiilor – să vă lepădați de Mine, atunci întoarceți-le spatele, pentru că vi se va cere de fapt să adoptați păgânismul care va fi deghizat în Creștinism.

Când acești impostori, dușmani ai lui Dumnezeu, vor invada Biserica Mea în interiorul ierarhiei ei, Tatăl Meu va lăsa să se abată o groaznică Pedeapsă. El va răsturna lumea și nici un bărbat, femeie sau copil nu va putea să ignore aceste tulburări. Când dușmanii Mei vor ataca Trupul Meu Mistic, ei vor provoca multe distrugeri, multă confuzie și-i vor îndepărta pe mulți de la Adevăr. Dar ei niciodată nu vor distruge Biserica Mea pentru că Rămășița Armatei Mele nu se va îndepărta niciodată de Adevăr și nici nu va putea fi forțată să jure credință satanei sau acoliților săi.

Multe războaie se vor înteți iar furtuni și cutremure se vor intensifica până când Tunetul Mâniei Tatălui Meu va fi simțit pretutindeni.

Dușmanii Mei care umblă printre voi și care induc în eroare Biserica Mea, să știe acestea: Eu nu vă voi permite niciodată să câștigați acele suflete pentru care Mi-am dat Viața. Aroganța voastră va fi de scurtă durată, acțiunile voastre josnice vor fi oprite și încercările voastre de a răni sufletele pe care le-ați însemnat vor lua brusc sfârșit. Niciodată nu vă veți mai ridica împotriva Cuvântului lui Dumnezeu fără ca Intervenția Divină să cadă asupra voastră. Alianța voastră cu cel rău se va termina cu un dezastru pentru voi și pentru cei pe care ați reușit să-i păcăliți. Când veți încerca să înaintați spre Porțile Raiului fălindu-vă cu loialitatea voastră față de satana, veți fi distruși, înlănțuiți și aruncați în abis fără a vi se arăta niciun pic de Milă.

Mergeți acum, toți cei care veți fi martorii lucrurilor ce sunt pe cale să înceapă și rămâneți în alertă tot timpul. Voi trebuie să continuați să Mă slujiți pe Mine, pentru că nu poate fi decât un singur Stăpân.

Al vostru Isus