Duminică, 12 ianuarie 2014 la ora 20:28

Mult iubita Mea fiică, dacă Eu, Isus Cristos, nu aș vorbi lumii în aceste timpuri, multe suflete nu ar intra niciodată pe Porțile Paradisului.

Atât de multe suflete nerecunoscătoare nu se mai supun Legilor Mele și își creează propria lor interpretare, fapt ce este revoltător pentru Mine. Regulile ce privesc Adevărul au fost date omenirii în Dar, ca un mijloc prin care omul să-și poată câștiga dreptul de a fi mântuit. Chiar nu știți că nu puteți trăi după propria voastră versiune a Legilor lui Dumnezeu iar apoi să vă așteptați să intrați în Paradis?

Aroganța omului a întrecut spiritul smereniei. Omul nu-L mai slujește pe Dumnezeu așa cum i s-a poruncit să o facă. În schimb, el creează din propria sa imaginație o viziune a ceea ce el crede a fi Raiul. Astăzi, niciun slujitor de-al Meu – dintre cei desemnați să Mă slujească pe Mine – nu mai face referire la existența Iadului. Însăși simpla menționare a cuvântul “Iad” le provoacă rușine slujitorilor Mei Sfințiți, căci ei se tem de ridiculizarea pe care ar fi nevoiți să o suporte din partea acestei societăți laice care a fost indusă în eroare. Iadul este casa multor suflete sărmane. O, cât de mult Mă doare să văd cum sufletele nebănuitoare plonjează în abisul terorii în momentul în care își dau ultima suflare.

Copiilor lui Dumnezeu trebuie să li se spună acum despre necesitatea urgentă de a se ruga pentru sufletele ce sunt oarbe în fața Adevărului.

Foarte curând, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există. Sufletelor li se va spune că toți copiii lui Dumnezeu, odată ce și-au trăit viața în mod chibzuit și respectabil – indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu – vor avea parte de Viața Veșnică. Însă aceasta va fi o minciună. Din Iad nu mai există cale de întoarcere. Este pentru eternitate.

Multe suflete care M-au respins fățiș, atât în particular cât și în public, acum lâncezesc în Iad. Amarnica lor părere de rău este accentuată de suferințele lor teribile și dureroase și de ura satanei față de ei. Odată ajunși în Iad, satana li se revelează lor sub toate formele sale groaznice și dezgustătoare iar ura lui pentru ei le umple fiecare secundă. Repulsia pe care ei o simt față de el – față de aceeași fiară căreia ei i-au adus omagii în timpul vieților lor pe pământ – ea însăși este o cauză majoră pentru suferința lor. Totuși, separarea lor de Mine și durerea provocată de întunericul în care se află, le provoacă tortura cea mai mare.

Orice om care vă spune, în numele Meu, că Iadul nu există, nu are niciun interes să vă ajute să vă salvați sufletul. Când veți fi convinși că Iadul nu există, atunci veți presupune în mod eronat că păcatul este irelevant.

Voi nu veți putea să Mă slujiți pe Mine dacă credeți că păcatul nu există. Voi nu veți putea trăi pentru veșnicie o viață glorioasă în Împărăția Mea dacă nu Mă veți ruga să vă iert păcatele. Aceasta este esența doctrinei noi ce urmează să fie curând introdusă și pe care veți fi obligați să o înghițiți. Atunci va fi momentul în care veți fi păcăliți ca să neglijați să vă pregătiți sufletele pentru Ziua cea Mare a Domnului, când Eu voi veni să vă revendic ca fiind ai Mei.

Vă spun acestea ca să vă previn și nu ca să vă înspăimânt. Vă implor să acceptați că păcatul face parte din viețile voastre, însă vă rog să continuați să evitați cele șapte păcate de moarte pentru că, făcând aceasta, veți avea parte de Bunăvoința Mea. Trebuie să vă spovediți întotdeauna păcatele. Faceți acest lucru zilnic. Vorbiți cu Mine și rugați-Mă să vă iert. Aceia care nu pot avea parte de Sacramentul Spovedaniei – aceia care își conduc viața conform altor credințe sau religii – trebuie să accepte Darul ce vi l-am făcut sub forma Indulgenței Plenare. (Rugăciunea nr. 24 din Cruciada de Rugăciune: Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor)

Aveți grijă de sufletul vostru pentru că sufletul vostru este cel care va trăi veșnic. Veți putea trăi pentru eternitate doar în unul din cele două locuri – în Iad sau în Împărăția Mea.

Al vostru Isus