Vineri, 24 ianuarie 2014 la ora 20:19

Fiica Mea mult iubită, când Mama Mea își va face o ultimă apariție, la locurile de apariție mariană de pretutindeni, trebuie să știți atunci că lumea se va întoarce și va alerga la Mine în sfârșit. Prin iubita Mea Mamă, și mai multe suflete sunt aduse la Mine. Rolul Ei a fost dintotdeauna acela de a Mă sluji pe Mine pentru binele omului. Iar acum, rolul de Co-Răscumpărătoare al Mamei Mele va fi bine și cu adevărat înțeles în sfârșit.

Eu voi da fiecărui suflet posibilitatea de a fi martor la Puternica Mea Intervenție, pentru ca să îi pot converti. Prin convertire, Eu pot salva milioane. Promisiunea Salvării a fost făcută de Mine și împlinită prin moartea Mea pe Cruce. Acum Eu voi reuni sufletele pe care le voi atrage la Mine prin această Misiune și voi răspândi pretutindeni Adevărul Cuvântului Meu.

Cei cărora nu li s-a dat niciodată Adevărul îl vor afla acum pentru prima dată. Celor cărora li s-a dat Adevărul dar care l-au uitat li se va reaminti de Promisiunea Mea. Celor care cunosc Adevărul dar care l-au schimbat în funcție de propriile lor dorințe li se va aduce aminte că poate fi doar un singur Adevăr.

Eu aduc omenirii Adevărul într-un timp în care mintea lor este confuză, sufletele lor sunt sfâșiate de îndoieli – dar Eu le voi ușura temerile. Doar Eu, Isus Cristos, Salvatorul lor, am Puterea de a interveni astfel. Numai Eu dețin Puterea de a le aduce pacea și de a le da mântuirea care le aparține de drept.

Toate ițele acestei Misiuni sunt țesute pentru a forma un tipar. Apoi, când diferitele părți vor fi îmbinate și asamblate precum piesele unui puzzle, când toate piesele vor începe să fuzioneze, tabloul final va deveni evident. Atunci veți găsi Prezența Mea peste tot – totul fiind legat de fiecare misiune cu adevărat sfântă dată lumii de către Tatăl Meu, până când Adevărul va deveni în cele din urmă clar pentru toată lumea.

Tatăl Meu a promis că va revela lumii Adevărul, prin intermediul Cărții Adevărului, așa cum a fost prezis profetului Daniel și lui Ioan Evanghelistul. Tatăl Meu vă aduce Adevărul în acest timp, dar o face bucată cu bucată, încetul cu încetul, până când ultima parte va completa întregul. Doar atunci va avea înțeles Cartea Adevărului. Numai atunci vor fi depășite ultimele obstacole, iar majoritatea omenirii va cânta și va tresălta de bucurie în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Mea. Doar atunci când Misiunea Mea va fi completă, Marea Zi va fi anunțată lumii.

Mergeți în pace și să știți că doar atunci când vă veți pune toată încrederea în Mine, Eu voi putea săvârși ultima parte a Legământului făcut cu Tatăl Meu și vă voi putea lua pe voi în Tărâmul Împărăției Sale Atotputernice.

Al vostru Isus