Duminică, 26 ianuarie 2014 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, niciodată să nu permiți ca părerile celor care sunt înverșunați în inimile lor împotriva acestei Lucrări să te facă să eziți în Misiunea Mea pentru salvarea sufletelor.

Ce contează dacă tu și iubitele Mele suflete credincioase, care refuză să se abată de la Cuvântul lui Dumnezeu, sunteți respinși? Ce contează dacă ei revarsă sau nu dispreț asupra voastră? Părerile lor omenești, care neagă Cuvântul, nu au nicio importanță în drumul vostru către Salvarea Eternă. Atunci când Mă veți glorifica și când veți cinsti Cuvântul Meu Sfânt, veți fi ispitiți din toate părțile să Îmi întoarceți spatele.

Foarte mulți vor fi cei care resping această Misiune, până când ei vor descoperi adevărul îngrozitor, atunci când vor fi martorii blasfemiilor care se vor revărsa din gura falsului profet. Când cineva care contrazice Existența Sfintei Treimi îndrăznește să poarte vestmântul unui preot cu rang înalt, sub acoperișul Bisericii Mele, și apoi încearcă să vă convingă că lucrurile despre care știați până acum că sunt adevărate, nu mai sunt, atunci veți ști că spiritul răului a înghițit Biserica Mea dinlăuntrul ei.

Când veți fi înconjurați de noi ideologii, de noi doctrine, și când vi se va spune că rasa umană de astăzi necesită aceste schimbări, acela va fi momentul când Voia lui Dumnezeu nu va mai fi ascultată. În schimb, atunci când doctrine create de om, pline de erori și defecte, vor declara că nu mai există păcat, se va apropia timpul când Eu îi voi distruge pe dușmanii Mei, așa cum a fost prezis.

Mulți alții dintre voi își vor da seama de Adevăr și de îngrozitoarea batjocorire la care voi fi supus Eu, Isus Cristos, în Biserica Mea de pe Pământ. Acei slujitori credincioși vor recunoaște ticăloșia și mulți dintre ei vor fugi. Dar, atunci când va veni timpul și când vouă tuturor vi se va cere să alegeți, mulți, din păcate, Mă vor părăsi pe Mine și vor lua parte la ritualuri păgâne.

Planul de a îndepărta orice urmă a Existenței Mele a început. Adevărul Cuvântului Meu va fi scos din constituțiile voastre, școlile voastre, până când în cele din urmă va fi denunțat din interiorul Propriei Mele Biserici. Aceia dintre voi care cred că acest lucru nu se poate întâmpla vreodată – că Dumnezeu nu ar permite niciodată aceste lucruri – se înșală. Aceste atrocități au fost permise în procesul purificării finale a omului, înainte de A Doua Mea Venire. Indiferent cât de mult Mă iubiți, dacă nu rămâneți treji, ei vă vor convinge să participați la o serie de ceremonii care nu vor da slavă lui Dumnezeu. Dacă ei nu Mă cinstesc pe Mine, atunci trebuie să vă puneți întrebarea, de ce toate acestea? De ce au fost făcute aceste schimbări și de ce atât de brusc? Răspunsul este: pentru că nu a mai rămas decât puțin timp.

Cursa pentru câștigarea sufletelor va duce la o bătălie înverșunată de ambele părți. O parte vă va convinge să respingeți Cuvântul lui Dumnezeu în favoarea ritualurilor respingătoare, care îl vor idolatriza pe satana. Ei îi vor păcăli chiar și pe cei care sunt buni cunoscători ai Cuvântului Meu, într-atât de vicleni vor fi în prezentarea motivelor pentru care Mă îndepărtează pe Mine din Biserica Mea. Cealaltă parte va suferi datorită loialității sale, nu doar față de aceste Mesaje, ci față de Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu dăruit lumii în Cartea Tatălui Meu.

Al vostru Isus