Luni, 27 ianuarie 2014 la ora 17:18

Mult iubită fiică a Mea, cât de mult te temi și cât de inutil este acest lucru. Când Eu ofer omenirii un Dar de o asemenea importanță, o fac cu un sentiment al datoriei care se naște din Marea Mea Dragoste pentru toți copiii Mei.

Eu vă avertizez pentru a vă proteja pe toți. Eu vă revelez o parte din Mine cu fiecare Mesaj pe care îl dăruiesc lumii. Ție, fiica Mea, îți dezvălui intensa Mea dorință de a Mă apropia de copiii Mei. Îți arăt Compasiunea Mea, Bucuria Mea, Dezaprobarea Mea, Mânia Mea, Dragostea Mea și Milostivirea Mea. Atunci, de ce când Eu doresc să Mă apropii în acest fel, tu te temi de Mine? Nu trebuie să te temi niciodată de un Tată care Își iubește toți copiii și în special pe cei păcătoși, care în mod deschis pângăresc toate Legile date vouă de către Mine pentru a atrage omenirea în Tandrețea Mea.

Copii, fiți gata să acceptați Marea Mea Milostivire. Deschideți-vă inimile ca să Mă primiți pe Mine, Tatăl vostru iubit. Pregătiți-vă să Mă întâmpinați și chemați-Mă de fiecare dată când teama se strecoară în gândurile voastre atunci când încercați să înțelegeți aceste Mesaje. Aceste Mesaje sunt unice. Ele sunt prezentate lumii de către Sfânta Treime. Ele sunt declarate de Mine ca fiind cea mai importantă Misiune pe Pământ de când L-am trimis pe Unicul Meu Fiu ca să vă răscumpere.

Acest Cuvânt al Meu trebuie să fie acceptat cu o inimă recunoscătoare și binevoitoare. Primiți cu bucurie Cuvintele Mele. Fiți mulțumiți cunoscând că tot ceea ce există, rămâne și va fi întotdeauna sub Comanda Mea. Eu Sunt tot ce Este și va Fi. Toate deciziile privind viitorul omenirii și destinul lumii ce va să vină, rămân în Puterea Mea. Eu nu aș avea niciodată intenția să vă sperii, copii. Ceea ce fac Eu este să vă pregătesc pentru Noua Mea Împărăție, astfel ca să fiți pregătiți să intrați în ea – atunci când toată durerea și suferința vor înceta să mai existe.

Fiți pe pace, copiii Mei frumoși și iubiți. Voi sunteți totul pentru Mine. Eu vă includ aici pe toți. Toți păcătoșii. Toți aceia care nu vor să Mă recunoască. Toți aceia care îl idolatrizează pe satana. Toți copiii Mei credincioși. Toți cei ale căror suflete au fost furate. Voi Îmi aparțineți doar Mie. Nu voi neglija niciun suflet în această ultimă încercare a Mea de a pregăti lumea pentru a Doua Venire a Fiului Meu Iubit.

Niciunul dintre voi nu va rămâne neatins de Mâna Milostivirii Mele. Lăsați-Mă să vă deschid inimile astfel încât să fiți binecuvântați de Mâna Mea.

Spuneți-Mi:

Tată Mult iubit, apropie-Te și atinge trupul și sufletul meu cu Mâna Milostivirii Tale. Amin.”

Eu voi răspunde imediat chemării voastre.

Mergeți înainte, micuții Mei, și rămâneți liniștiți, pentru că intervenția Mea va fi Harul vostru Mântuitor, indiferent cât de dificilă este perioada care vă așteaptă. Eu voi aștepta să deschid Ușa către Noul Meu Paradis, cu Dragoste în Inima Mea, în timp ce vă fac semn să veniți la Mine, Tatăl vostru.

Am așteptat cu răbdare, mult timp, să îi adun pe copiii Mei din nou în Voința Mea Sfântă. Acea Zi este aproape și Inima Mea se bucură în așteptarea momentului când omul se va întoarce la locul ce i se cuvine, lângă Mine.

Tatăl vostru iubitor,
 Dumnezeu cel Preaînalt

Mesajul contine

Rugăciune pentru a-i permite Lui Dumnezeu Cel Preaînalt să ne deschidă inima
Rugăciunea (32) din Alte rugăciuni

Lăsați-Mă să vă deschid inimile astfel încât să fiți binecuvântați de Mâna Mea.

Eu voi răspunde imediat chemării voastre.

Dumnezeu Tatăl @ 27 ian 2014, 17:18

Tată Mult iubit, apropie-Te și atinge trupul și... citește tot