Luni, 03 februarie 2014 la ora 21:00

Mult iubita Mea fiică, îi veți cunoaște pe discipolii Mei nu numai după credința lor, ci și după lucrarea lor. Nu este de niciun folos să spuneți că Mă iubiți dacă nu trăiți credința prin gândurile, vorbele și faptele voastre. Puteți să vă considerați cu adevărat discipoli devotați ai Mei numai în funcție de roadele pe care le dați. Dacă spuneți că Mă iubiți, nu îi respingeți pe cei care vă cer ajutorul – cei care au nevoie disperată de mângâiere. Dacă sunteți cu adevărat ai Mei, nu vă eschivați de la a-i ajuta pe alții, care sunt persecutați sau sunt în suferință. Dacă sunteți credincioși Învățăturilor Mele, nu vorbiți cu răutate sau cruzime despre un alt suflet.

Pe de altă parte, veți putea să îi identificați clar pe cei care Mă cinstesc pe Mine, după roadele faptelor lor. Ei nu se vor teme niciodată să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor spune întotdeauna Adevărul; nu vor vorbi niciodată de rău pe cineva și vor fi primii care le vor da mângâiere celor bolnavi, celor în nevoie și celor care caută Adevărul. Ei vor pune întotdeauna nevoile altora înaintea nevoilor lor personale; se vor arăta răbdători când sunt provocați în Numele Meu și vor rămâne tăcuți când vor suferi persecuții din cauza loialității lor pentru Mine. Ei se vor ruga întotdeauna pentru sufletele altora și vor implora Milostivire pentru întreaga omenire. Așadar, în timp ce aceste suflete Îmi aduc mângâiere și consolare, Eu Mă străduiesc să aduc în Milostivirea Mea sufletele care sunt acoperite de valul de înșelăciuni din cauza influenței lui satana în viața lor.

În așteptarea Măreței Zile în care Îmi voi revendica Tronul, Eu trebuie să îndur agonia de a vedea fiara, pe satana, cum stă pe tronul lui, odihnindu-și arogant mâinile, cu picioarele crăcănate, cu capul unui țap, în timp ce se răsfață în adulația ce i se oferă de către cei pe care îi vrăjește. Țapul este un simbol al infestării sale, când el devorează trupul și sufletul tuturor celor pe care îi posedă, prin păcatul imoralității sexuale. Obiectivul primordial al lui este de a pângări trupul omului încurajând sufletele să se degradeze în toate modurile posibile, prin intermediul simțurilor. Influența lui se simte peste tot iar simbolul țapului și coarnele sale vor fi văzute în fiecare gest. Aroganța sa va fi văzută curând prin simbolurile pe care discipolii săi, încurajați de el, le vor expune în toate împrejurările, pentru a-și demonstra atașamentul fața de el.

Pe măsură ce crește numărul celor care îl urmează pe satana, ei vor face toate eforturile pentru a-și declara public venerația pentru diavol, și oricine crede că acest lucru este inofensiv ar fi înțelept să se oprească acum. Ei trebuie să Mă implore pe Mine, Isus Cristos, să îi ajut să învingă puterea răului, care se va manifesta în lume din cauza puterii pe care satana o va avea în aceste timpuri.

Pentru fiecare act de sfidare împotriva Bisericii Mele, Tatăl Meu îi va pedepsi pe vinovați. Pentru fiecare act de desacralizare pe care ei îl fac în Templele Sfinte ale lui Dumnezeu, vor suferi amarnic. Dar în ziua în care ei Îmi vor desacraliza Trupul – Preasfânta Euharistie – va cădea peste dușmanii Mei o nenorocire așa de mare, cum nu s-a mai văzut vreodată.

Îi rog pe toți cei care cred în Mine, preaiubitul lor Isus, să fie atenți la cea mai mare oroare care este plănuită pentru a-i distruge pe copiii lui Dumnezeu în aceste vremuri. Planul mârșav de a seduce sufletele ca să îl renege pe Dumnezeu și să se vândă fiarei de bunăvoie, cu trup și suflet, este orchestrat cu viclenie în sfera muzicii rock, a filmelor, politicii și religiei.

A venit timpul ca infestarea să fie făcută cunoscută lumii chiar din interiorul Templului lui Dumnezeu. Cu toate că mulți ar respinge o asemenea oroare – dacă le-ar fi prezentată în mod deschis – adevărul este că mulți dintre ei nu se vor deștepta. Însă când simbolurile satanice sunt plasate în interiorul bisericilor, ele își vor exercita puterea asupra celor inocenți, și fără rugăciunile, sacrificiile și suferințele voastre, aceștia vor fi îndepărtați de Mine.

În viitor, când va veni timpul, aceste suflete nu îi vor crede pe aceia dintre voi care cunosc Adevărul. Apoi, când va fi atacată însăși esența Prezenței lui Dumnezeu, prin Biserica Sa de pe pământ, efectele vor fi simțite pe întregul glob. Apoi Lumina lui Dumnezeu se va diminua deoarece Prezența lui Dumnezeu se va stinge. Doar întunericul va împânzi pământul.

Vă cer vouă, slujitorii Mei credincioși, să vă faceți datoria și să fiți atenți asupra tuturor lucrurilor despre care ați fost avertizați. Slujitorilor Mei consacrați, care curând vor înțelege clar ceea ce se întâmplă în fața ochilor lor, Eu le spun aceasta: Doar prin comanda Mea vă voi instrui cum să vă faceți datoria sfântă de a salva cât de multe suflete puteți, rămânând devotați Cuvântului Meu și hrănind turma Mea până în Ziua Măreață în care Eu Mă voi face cunoscut.

Al vostru Isus