Joi, 06 martie 2014 la ora 13:45

Fiica Mea mult iubită, când oamenii încearcă să îi încurajeze pe ceilalți să păcătuiască, ei fac acest lucru în diferite moduri care pot să nu pară evidente.

Tentația de a păcătui este seducătoare și victimele vor găsi mereu că este dificil să se sustragă acestei tentații. În cazul furtului, păcătosul va fi atras de marele premiu, care va fi al lui dacă el va fi de acord să fure. În cazul agresiunii psihice și daunelor trupești provocate cuiva, victima acestei tentații va fi sedusă de ura care însă îi va fi prezentată ca un lucru bun. Ea va fi convinsă că este pur și simplu implicată într-o acțiune de pedepsire, care este necesară în numele dreptății. În alte cazuri, victima va fi atrasă să păcătuiască și nu va putea vedea răul din actul său, pentru că ispita este mult prea atractivă.

Păcatul și tentația de a te implica în el vor fi întotdeauna prezentate ca lucruri bune, inofensive, și în multe cazuri vor fi percepute ca fiind corecte. Răul va fi văzut ca bine și binele va fi văzut ca rău. Orice lucru în care satana este implicat va fi de-a-ndoaselea, în special atunci când el, prin toate metodele imaginabile, ademenește omul să Îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Va fi confuzie în orice loc unde satana este prezent. Nimic nu va fi așa cum trebuie. Nimic bun nu poate ieși din această infestare. Sufletele care participă la intrigile lui vor avea amarnice mustrări de conștiință, în timpul și după săvârșirea păcatului. Cea mai importantă lecție este că trebuie evitate situațiile care vă pot pune în fața tentațiilor. Pentru a face asta, trebuie să vă rugați pentru tăria de a rămâne în starea de Har.

Niciun om nu trebuie să creadă că are putere suficientă pentru a rezista presiunii pe care spiritul răului o pune asupra lui. Când credeți acest lucru, veți cădea brusc și pe neașteptate. Trebuie să rămâneți în alertă în fiecare minut al zilei, căci niciodată nu știți când lucrează cel rău. El este foarte viclean și foarte precaut. Mulți nici nu știu cum lucrează satana, dar un singur lucru este clar. El nu vă aduce decât necazuri și supărare. De aceea, trebuie să vă rugați în fiecare zi rugăciunea către Sfântul Mihail.

Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să-i poruncească, iar tu, o Principe al Oștirilor Cerești, prin putere dumnezeiască azvârle în iad pe satana și pe celelalte spirite rele care rătăcesc prin lume căutând să piardă sufletele. Amin.”

Satana și fiecare demon care cutreieră pământul se străduiesc din greu să vă ia de lângă Mine în aceste vremuri – mai mult decât oricând până acum de când Eu am fost pe Pământ. Trebuie să vă țineți ochii ațintiți asupra Mea și să Mă ascultați, pentru ca eu să pot continua să vă protejez.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Rugăciunea către Arhanghelul Mihail
Rugăciunea (34) din Alte rugăciuni

Trebuie să vă rugați în fiecare zi rugăciunea către Arhanghelul Mihail:

Isus @ 06 mar 2014, 13:45

Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului.

Cu... citește tot