Duminică, 09 martie 2014 la ora 17:25

Copiii mei, voi veți fi mereu sub protecția mea atunci când mă chemați pe mine, Mama Mântuirii, pe parcursul acestei Misiuni. Eu sunt roaba lui Dumnezeu și rolul meu este să-L slujesc pe Fiul meu, Isus Cristos, și să-L ajut în căutarea de suflete pe întregul pământ. Nici o națiune nu va fi exclusă de El. Planul Fiului meu de a pregăti lumea include toate rasele, națiunile și confesiunile, și toți bărbații, femeile și copiii vor fi conștienți de faptul că El vine să îi ajute. El face aceasta datorită Iubirii profunde pe care Dumnezeu o poartă în Inima Sa pentru copiii Săi.

Mulți oameni care nu practică nici o religie, nu vor putea să ignore Intervenția în lume a Fiului meu, Isus Cristos. Ei vor fi copleșiți și, la început, nu vor fi în stare să înțeleagă experiența spirituală extraordinară pe care o vor simți în fiecare fibră a inimii și sufletului lor. Ce bucurie va fi, pentru mulți oameni, Avertismentul – căci el va aduce cu sine dovada Existenței Fiului meu. Prin acest Dar, mulți vor fi umpluți de o pace pe care nu au mai simțit-o niciodată până acum, precum și de un mare dor de a fi în tovărășia lui Isus.

Deși toate îndoielile despre Existența Fiului meu vor dispărea din mintea celor ce sunt orbi în fața Adevărului Cuvântului lui Dumnezeu, mulți vor avea nevoie de îndrumare spirituală odată ce le va fi dezvăluit Adevărul Avertismentului. După Marele Avertisment va urma o mare dorință de a da slavă lui Dumnezeu. Aceasta va fi o perioadă de mari încercări, pentru că dușmanii lui Dumnezeu vor face tot ce e posibil ca să convingă lumea că Avertismentul – Iluminarea Conștiinței – nu a avut loc.

Când Dumnezeu se smerește pe Sine ca să-i cheme pe copiii Săi și când El îi imploră să-L asculte, acesta este unul dintre cele mai mari Acte de Generozitate din partea Sa. Copii, să acceptați cu bucurie Avertismentul, deoarece el va fi, pentru mulți, colacul de salvare de care au nevoie pentru a trăi în viața veșnică. Să nu respingeți niciodată marile fapte și miracole din Cer, pentru că ele sunt spre binele tuturor, astfel ca salvarea să fie asigurată pentru foarte mulți și nu doar pentru o mână de oameni.

Să dați mereu mulțumire pentru Marea Milostivire a Fiului meu. Voi ați auzit cât este El de Generos și curând veți fi martori la amploarea Milostivirii Sale care va cuprinde lumea.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii