Luni, 10 martie 2014 la ora 15:30

Fiica Mea preaiubită, în curând vei auzi o serie de anunțuri făcute de impostori care au pătruns în Casa Mea de pe Pământ. Ereziile care vor ieși din gurile lor și care se vor vedea prin faptele lor vor duce la apariția unor legi noi, care profanează Cuvântul lui Dumnezeu și care vor fi impuse tuturor acelora care sunt credincioși Cuvântului.

Se va reduce numărul de Sacramente, iar numărul Liturghiilor va fi micșorat treptat până când acestea se vor ține foarte rar. Se vor găsi diferite scuze care să ascundă adevăratul motiv din spatele lor. Voi, preaiubiții Mei discipoli, sunteți martori la tot ceea ce Preaiubita Mea Mamă v-a anunțat la La Salette și Fatima. Voi trebuie să înțelegeți că planul constă în a desacraliza fiecare Biserică a lui Dumnezeu, înainte ca anticristul să fie înscăunat în Templul Meu în toată Gloria sa josnică. Cei care pun întrebări vor fi ignorați și mai târziu ridiculizați pentru că au îndrăznit să îi pună sub semnul întrebării pe cei care se pretind conducătorii Bisericii Mele de pe Pământ.

Orice este păcat în Ochii lui Dumnezeu va fi în cele din urmă desființat. Nu numai că păcatul nu va fi recunoscut, dar el va și fi prezentat în diferite forme josnice la Altarul Meu. Desființarea păcatului se va vedea în îndoctrinarea din educația copiilor. Mai ales copiii vor fi îndopați cu erezii. Li se va spune că dacă nu acceptă acele învățături se vor face vinovați de judecarea cu asprime a celor care susțin că păcatul este un lucru bun. Copiii vor fi instruiți să nu proclame niciodată în mod deschis Cuvântul Domnului în prezența altora din teama de a nu fi acuzați că sunt împotriva drepturilor omului.

Orice încercare de a promova moralitatea, în orice mod, printre tineri, va întâmpina o rezistență violentă și va fi condamnată. Creștinii și toți aceia care în mod public declară dreptul lor de a aplica Învățăturile Creștine vor fi învinși și reduși la tăcere. Cuvintele lor vor deveni șoapte și oamenilor le va fi rușine să recunoască că sunt Creștini. Deși vor fi susținute drepturile ne-creștinilor, de o extremă importanță vor fi declarate drepturile ateilor. Așa cum v-am mai spus, ura împotriva creștinilor va crește în exteriorul Bisericii Mele. În ceea ce privește interiorul, el va fi demolat bucățică cu bucățică, până când nu va mai rămâne nimic în afara de un înveliș gol. Cărămizile și mortarul vor fi la locul lor, dar Biserica Mea de pe Pământ, așa cum o știați voi, va fi schimbată peste puterea voastră de înțelegere.

Oamenii Mei sunt oamenii Mei – cei care vor susține Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și care vor continua să participe la Sfintele Sacramente, care vor fi celebrate de slujitorii mei viteji și curajoși care nu Mă vor părăsi niciodată.

Când auziți Cuvântul Meu – conținut în Cuvântul scris și transmis din generație în generație în Cartea Tatălui Meu – că este pus sub semnul întrebării și analizat din dorința de a-L rescrie, atunci trebuie să știți acestea: Eu nu autorizez această erezie. Eu Îi condamn pe acești trădători din cauza sufletelor pe care le vor duce în rătăcire. Voi, de asemenea, nu trebuie să ascultați niciodată de cineva care vă spune să negați Cuvântul Meu.

În curând, veți vedea că se schimbă fiecare lege din țările și din bisericile voastre, pentru a accepta orice tip de păcat și a-l legaliza. Ambele seturi de legi se vor amesteca într-un tot, până când, în cele din urmă, Cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi discutat sau urmat. A revendica drepturile Creștinilor va fi echivalent cu a încălca legea și se va pedepsi în multe feluri. Pentru aceia dintre voi care nu cred că aceste lucruri sunt posibile: – din păcate veți fi martorii acestor lucruri în timpul vieții voastre așa cum a fost profețit.

Câți dintre voi vor rămâne fideli Cuvântului Meu? Învățăturilor Mele? Nu mulți. Totuși, cei care acum spun că Mă onorează și sunt dedicați Bisericii Mele vor fi cei dintâi care vor întoarce spatele Adevărului.

Al vostru Isus