Marți, 25 martie 2014 la ora 15:30

Dragii mei copii, atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine ca Mamă a Fiului Său Unul-Născut, a fost pentru ca eu să dau slavă lui Dumnezeu slujindu-L pentru a-l aduce în lume pe mult așteptatul Mesia. Eu am fost pur și simplu un umil slujitor atunci, așa cum sunt și acum.

Întotdeauna să vă amintiți că, atunci când Îi slujiți lui Dumnezeu în Planul Său de a aduce lumii Mântuirea Veșnică, sunteți pur și simplu slujitorii Săi. A-L sluji pe Dumnezeu necesită un adânc sentiment de smerenie. Nu se poate altfel. Această Misiune, cea din urmă încuviințată de Tatăl meu conform Planului Său de a aduce mântuirea finală copiilor Săi, va aduce milioane de suflete în slujba Sa. Ele vor veni din toate colțurile Pământului. Multe nu vor fi conștiente de chemarea lor până când nu se vor ruga Rugăciunile Cruciadei. Prin recitarea Rugăciunilor Cruciadei, Duhul Sfânt va aprinde aceste suflete și atunci ele vor fi pregătite să ducă Crucea Fiului meu.

Dacă voi Îi slujiți cu adevărat Fiului meu și veniți în ajutorul Său pentru ca El să aducă mântuirea fiecărui păcătos, atunci va trebui să acceptați povara Crucii. Când Îi slujiți Fiului meu dar mai târziu respingeți suferința pe care această slujire v-o aduce, faptul acesta va face să se spargă bariera care vă protejează de rău.

Satana nu îi va supăra niciodată pe aceia care urmează falși vizionari sau pe discipolii lor, pentru că el știe că aceștia nu dau roade. Însă în cazul misiunilor autentice, atacurile lui vor fi de o mare cruzime. El se va folosi de sufletele slabe, atinse de păcatul mândriei, pentru a-i ataca pe adevărații discipoli ai Fiului meu. Pentru aceia care răspund la chemarea mea, a Maicii Mântuirii, ura lui se va vedea cel mai mult atunci când Medalia mea a Mântuirii va fi disponibilă în întreaga lume.

Medalia Mântuirii va converti miliarde de suflete și, prin urmare, cel rău va depune toate eforturile să o oprească. Veți vedea în aceste atacuri cum se revarsă pur și simplu veninul celui rău și al fiecărui agent al său, pentru că el nu vrea ca Medalia să fie dăruită copiilor lui Dumnezeu. Copii, nu trebuie să cedați niciodată presiunilor sau răutății care va emana de la cei care s-au îndepărtat de Fiul meu. Dacă faceți aceasta, vă veți preda satanei. În schimb, trebuie să mă rugați pe mine, iubita voastră Mamă, să vă dăruiesc puterea de a merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire în acest moment al aniversării Bunei-vestiri.

Trebuie să recitați această Rugăciune Cruciadă pentru a proteja Misiunea de Mântuire:

Rugăciunea (143) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a proteja Misiunea de Mântuire

"O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special atunci când suferim din cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în acord cu Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori iubitori ai Fiului tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în această Misiune, puterea de a învinge ura și persecuția față de Cruce și de a primi suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și cu acceptare deplină a ceea ce va veni. Amin."

Dragii mei copii, să nu permiteți niciodată fricii de a-I sluji lui Dumnezeu să vă împiedice de la proclamarea Cuvântului Său Sfânt. Frica vine de la satana – nu de la Dumnezeu. Curajul și puterea, împreună cu umilința și cu dorința de a adera la Voința lui Dumnezeu, nu pot veni decât de la Dumnezeu.

Aduc mulțumiri astăzi, la această aniversare a Bunei-vestiri, iubitului meu Tată, Dumnezeu cel Preaînalt, pentru Darul pe care l-a oferit lumii atunci când mi-a cerut mie să aduc pe lume pe iubitul Său Fiu, pentru a răscumpăra omenirea și a aduce lumea în Împărăția Sa Veșnică.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

Mesajul contine

Pentru a proteja Misiunea de Mântuire
Rugăciunea (143) a Cruciadei de Rugăciune

Conform informațiilor primite de la Maria Divinei Milostiviri, această rugăciune trebuie spusă zilnic.

Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică... citește tot