Miercuri, 08 iunie 2011 la ora 16:45

Fiica Mea iubită, trebuie să-ți aduc la cunoștință sentimentele pe care le trăiesc acum. Primul este de bucurie pentru că voi aduce atâta milostivire copiilor Mei în timpul Iluminării Conștiinței, care este aproape! Apoi sunt Lacrimi de mare tristețe pentru aceia care ignoră acest eveniment și nu se pregătesc pentru el.

Este foarte important ca ai Mei copii să le vorbească prietenilor și familiilor lor despre acest mare eveniment, în vederea salvării sufletelor lor. Nu contează dacă ei vor râde sau vor ridiculiza ceea ce le veți spune, pentru că mai târziu vă vor mulțumi. Spuneți-le Adevărul. Rugați-i să-și deschidă mintea.

Ar trebuie să știe la ce vor fi martori, pentru ca să fie pregătiți atunci când vor vedea Crucea pe cer. Asta e tot ce trebuie să înțeleagă și atunci vor accepta senzația neplăcută pe care o vor simți când vor vedea propria viață derulându-se în fața ochilor lor. Să le spui să-și reexamineze viața și să-și aducă aminte de răul pe care l-au făcut fraților și surorilor lor.

După Marele Avertisment, răspândiți Cuvântul Meu

Copiii Mei, imediat după ce Marele Avertisment a avut loc și lumea a început să se reîntoarcă la credință, grăbiți-vă să răspândiți Sfântul Meu Cuvânt. Aceasta va fi o urgență, pentru că perioada va fi decisivă. Atunci se vor decide copiii Mei, prin munca iubiților Mei discipoli de peste tot, să rămână pe calea Adevărului. Va fi timpul în care rugăciunea și reîntoarcerea la credință vor putea slăbi efectul prăpădului pe care-l va crea guvernarea lui anticrist și a falsului profet.

Acum acceptați Adevărul așa cum este el. Nu vă fie frică de Adevăr. Îmbrățișați-L pentru că atunci când faceți asta, vă eliberați, iar încrederea în Mine vă va face capabili să-Mi apărați Cuvântul așa cum trebuie. Frica vă ține pe loc, copiii Mei iubiți. Curajul va câștiga suflete. Lupta voastră, în Numele Meu, Îmi va ușura suferința și va aduce Viața Veșnică atât de multor suflete care au nevoie disperată de ajutorul vostru.

Iubirea Mea pentru voi este atotcuprinzătoare și nu scade în intensitate niciodată. Crucea Mea este grea, dar când o purtați cu iubire în inimi, povara ei devine ușoară. Voi, iubiții Mei credincioși, laici și slujitori sfințiți, sunteți armata Mea viitoare, ce Mă va ajuta să îl înfrâng pe satana. Rugați-vă pentru puterea de a lupta pentru credința voastră.

Puterea exemplului și Darul pe care îl revărs asupra celor care îmi făgăduiesc credință, va crea convertire imediată când veți vorbi Cuvântul Meu Preasfânt.

Nu uitați, Eu voi fi cu voi în toate timpurile. Mulți dintre voi, care au fost mai aproape de Mine de ceva vreme, vor simți mai puternic Duhul Sfânt și puterea discernământului, care vă vor uimi. Primiți acest lucru ca pe cel mai mare dar oferit azi omenirii. Atât de multe haruri nu am revărsat niciodată de când le-Am trimis Apostolilor prețioasele daruri prin Duhul Sfânt.

Voi, cei care mă urmați, inclusiv slujitorii Mei sfințiți, sunteți Biserica Mea adevărată. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, vă voi conduce ca împreună cu toți copiii Mei să mărșăluiți spre Noul Paradis ce vă așteaptă pe toți.

Iubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos