Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 09:55

Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ți stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvintele Mele vor fi ascultate. Pe parcursul muncii Tale te vei lovi de obstacole, care te vor demotiva.

Fiica Mea, Eu te conduc. La asta trebuie să te gândești și să nu uiți niciodată această promisiune. Am făcut cum ai cerut, și te-am lăsat să dormi liniștită noaptea trecută. Acum ești mai puternică. Nu simți asta?

Fii precaută cu cine intri în vorbă. Mărturisitorii Mei sau cei pe care tu îi consideri a fi așa, nu întotdeauna sunt ceea ce par. Trebuie să faci ceea ce-ți dictează inima.

Lumea poate părea ca întotdeauna, însă ea este în schimbare și aceasta se întâmplă acum. Această schimbare duce omenirea într-un întuneric care o va învălui și va estompa astfel iubirea oamenilor pentru mine.

De ce trebuie întotdeauna să pună copiii Mei adevărul sub semnul întrebării? Ei nu urmează învățăturile Mele, deși acest dar l-au primit încă de la apostolii Mei, care datorită iubirii lor pentru Mine și prin puterea Duhului Sfânt, au dat lumii un dar foarte special. Darul Adevărului a fost predat și propovăduit în întreaga lume, pentru toți copiii Mei. Mulți dintre ei au urmat această direcție de-a lungul secolelor.

Alții, deși știau adevărul, au hotărât să îl modifice pentru a se potrivi propriilor lor hotărâri, dorințe, mândrii și aviditate de putere. Apoi cei care M-au urmat, nu au mai știut să facă diferența între adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și minciunile propovăduite de oamenii aflați în derută. Așa lucrează necuratul. El aduce confuzie, îndoială și disperare și face asta încă de la moartea Mea pe Cruce. Dar acum ascultați-Mă. Fiica Mea, el nu va învinge. Puterea călăuzirii cerești, va reaprinde credința copiilor Mei, prin învățăturile profeților Mei.

Roagă-i pe copiii Mei să fie atenți la schimbările ce se petrec în lume. Roagă-i să-și deschidă inimile, ochii și mintea, ca să vadă minciunile propovăduite de satana. El țese un năvod de promisiuni care să îi facă pe copiii Mei să simtă atracție pentru aceste minuni exterioare. Minunile și fala sunt goale.

Când se descoperă deșertăciunea, vedem că nu răspândesc nici iubire, nici alinare reală.

Puterea răului crește într-una. Aceasta este planificată de către satana prin armata lui haină. Acești discipoli ai lui satana îl urmează cu o adorație fidelă prin preamărirea de sine și dorința de înavuțire, până când vor fi conduși la “paradisul” promis de el. Dar acest paradis nu este altceva decât întuneric. Însă când copiii Mei își vor da seama de asta, nu va mai fi timp pentru salvarea lor.

Rugă pentru Salvare

Fiecare copil al Meu trebuie să se trezească, chiar dacă o face din iubire pentru familie, și să vadă această răutate, pentru a se putea salva unul pe altul. Iubirea Mea îi va călăuzi și pe mai departe, dacă se întorc acum la Mine. Niciodată nu trebuie să le fie teamă să se întoarcă la Mine și să spună:

"O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu. Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin bunătatea Ta permite ca lumina și ocrotirea iubirii Tale să pătrundă în mine. Amin."

Toți copiii Mei care vor spune această rugăciune vor fi ascultați. Rugămințile lor pentru salvarea lor și a celor pe care-i iubesc, vor fi ascultate. Prin vizionarii Mei, care sunt conduși de Binecuvântata Mea Mamă, am încercat neobosit să avertizez lumea. În multe cazuri, deși la început i-au refuzat pe vizionari, până la urmă tot i-au acceptat. De data aceasta nu li se va acorda timp destul pentru ca mesajele lor sa fie auzite de suficient de mulți dintre copii Mei.

Feriți-vă de profeții falși

Fiți prudenți față de Profeții Falși

Îi atenționez pe copiii Mei să se ferească de profeții falși. Mulți vizionari au fost deja înșelați. Vizionarii adevărați vor primi haruri astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoți evenimente și minuni supranaturale, care nu pot fi și nici nu vor fi negate.

Mi se rupe inima când văd că o mare parte dintre slujitorii Mei consacrați îi resping pe vizionarii Mei. Aceiași slujitori, pe care i-am trimis să-i învețe pe copiii Mei, au eșuat în această sarcină. Ei trebuie să se întoarcă la Mine pentru călăuzire și trebuie să se roage pentru harurile de care au nevoie, pentru a conduce Poporul Meu.

Slujitorii Mei consacrați sunt foarte speciali și toți cei care au primit acest Sacrament trebuie să asculte cererea Mea. Aveți o datorie față de Mine. Acum trebuie să vă înnoiți angajamentele față de Mine. Credeți și urmați mesajele Mele sfinte. Fiți tari, pentru că acum sunteți chemați să depuneți mărturie despre Adevărurile scrise în Cartea Revelației și acceptați faptul că timpul a sosit. Pregătiți-vă acum pentru acest mare eveniment. Nu Mă negați și nu-mi întoarceți spatele. Să predicați cu tărie și convingere. Nu aruncați deoparte învățăturile Mele spunând celor ce Mă urmează că totul va fi în ordine. Nu acesta este mesajul pentru care ați fost chemați. Obligația voastră față de Mine este de a atrage atenția turmei voastre asupra adevărului.

Nu trebuie spus copiilor Mei că toți se vor mântui, deoarece este fals. Se vor mântui doar aceia care vor cere iertarea Mea și Mă vor urma pe Mine și Învățăturile Mele.

De ce nu urmați Învățăturile Sfintei Scripturi? De ce folosiți diverse scuze ? De ce îi induceți în eroare pe copiii Mei convingându-i că Dumnezeu iartă totul? Tatăl Veșnic îi va ierta doar pe aceia care cred în Mine și le pare rău pentru păcatele lor.

Suferința și moartea Mea pe Cruce nu v-a spus nimic? Am murit ca să salvez lumea de neroziile satanei. Dar voi, din toleranță greșit înțeleasă, îi învățați minciuni pe copiii Mei. Ați căzut victimă presiunii oamenilor și mascați Sfintele Învățături pentru a căror propovăduire ați fost chemați.

Nu vă este rușine? V-au prins atât de tare ispitele oferite de această lume încât urmați dogmele false dictate de toleranța atât de populară, pe care satana a răspândit-o printre copiii Mei ? Acești sărmani copii ai Mei au nevoie de călăuzire. Ei trebuie să înțeleagă care sunt diferențele între interpretările omenești și promisiunile dumnezeiești pe care le-am făcut Eu.

De ce nu cred copiii Mei în intervențiile divine? De ce considerați le fără valoare, atunci când vă sunt prezentate? Preoții Mei, ascultați-Mi rugămintea. Rugați-vă ca mesajele Adevărului să fie ascultate.

Mesaj către episcopi

Episcopilor Mei le spun următoarele: dați-vă jos mantiile, întoarceți spatele bogățiilor în care credeți. Căutați umilința care este așteptată de la voi. Supuneți-vă acum Cuvântului Meu sau veți suporta consecințele. Voi aveți obligații față de Mine și față de Tatăl Veșnic. Cât de orbi ați devenit! Acum, prin vizionari, vi se dau semne cerești și nu le luați în seamă. În loc de asta stați în castelele voastre și sunteți ironici. De aceea păcatele voastre nu vor fi iertate.

Păcatele slujitorilor Mei sfințiți, ale celor care au ales căile Mele, Mă ofensează foarte tare. Deschideți-vă ochii, deschideți-vă inimile și întoarceți-vă la învățăturile din Cartea Mea Sfântă.

Mesaj către cardinali

Cardinalilor le spun următoarele: cât de sus ați ajuns de ați uitat sacramentele și adevărul Învățăturilor Mele prin care să-Mi conduceți turma? Coborâți de pe piedestalul vostru și urmați Învățătura Mea. Să nu vă distragă falsitatea care a infectat omenirea. Nu Mă negați chiar și voi.

Vă rog pe toți să vă rugați pentru curajosul Meu papă, ultimul papă adevărat. Pe voi, apostolii Mei, înșelătorul vă duce în eroare. El s-a făcut cunoscut pe coridoarele Bisericii Mele și acum se dă în vileag cu metodele lui diabolice. Tuturor care umblă cu ochii deschiși, vă spun următoarele: să fiți vigilenți față de cele ce se petrec în fața voastră și în spatele vostru. Va acapara sufletele voastre dacă îl lăsați să vă înșele.

Vă rog, rugați-vă pentru toți. Cereți călăuzirea Mea. Implorați iertare și lăsați-Mă să vă conduc din nou.

Tuturor celor care pun la îndoială aceste indicații, le spun: de ce credeți că nu aș putea comunica cu voi în acest mod? Pe fiecare dintre voi v-am învățat prin apostoli, care, sub călăuzirea Duhului Sfânt au dat lumii mesajele Mele care și acum se aplică. Timpul se apropie acum. Toată viața voastră v-ați rugat pentru călăuzire. Acum vă cer să ascultați cererea Mea.

Al vostru Mântuitor Dumnezeiesc, Isus Cristos

Mesajul contine

Rugăciune pentru Salvare
Rugăciunea (1) din Alte rugăciuni

O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu.

Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin bunătatea Ta permite ca lumina și ocrotirea iubirii Tale să străl... citește tot