Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 09:55

Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ți stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvântul Meu va fi auzit. Tu te vei lovi de obstacole care te vor face să te simți dezamăgită de Lucrare.

Fiica Mea, Eu te conduc. Trebuie să-ți amintești asta și să nu uiți niciodată Promisiunea Mea. Am făcut cum ai cerut, și te-am lăsat să dormi liniștită noaptea trecută. Acum ești mai puternică. Nu simți asta?

Fii atentă cu cine comunici. Discipolii Mei, sau cei pe care tu îi consideri a fi discipolii Mei, nu întotdeauna sunt ceea ce par. Trebuie să faci ce-ți spune inima. Lumea poate părea ca întotdeauna, însă ea este în schimbare și aceasta se întâmplă acum. Această schimbare duce omenirea într-un întuneric care o va învălui și va întuneca iubirea oamenilor pentru mine.

De ce trebuie întotdeauna să pună copiii Mei Adevărul sub semnul întrebării? Ei nu urmează învățăturile Mele, deși acest dar l-au primit încă de la apostolii Mei, care datorită iubirii lor pentru Mine și prin puterea Duhului Sfânt, au dat lumii un dar foarte special. Darul Adevărului a fost arătat și răspândit în întreaga lume, pentru toți copiii Mei. Mulți dintre copiii Mei au urmat această îndrumare de-a lungul secolelor.

Alții, deși știau Adevărul, au hotărât să îl modifice pentru a se potrivi propriei lor hotărâri, dorințe, mândrie și aviditate de putere. Apoi discipolii Mei nu au mai știut să facă diferența între Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și falsitățile răspândite de oamenii aflați în derută. Așa lucrează necuratul. El aduce confuzie, îndoială și disperare, și a făcut asta încă de la moartea Mea pe Cruce. Dar acum ascultă-Mă. Fiica Mea, el nu va învinge. Puterea călăuzirii cerești va reaprinde credința copiilor Mei, încă o data, prin învățăturile profeților Mei.

Roagă-i pe copiii Mei să fie atenți la schimbările ce se petrec în lume. Roagă-i să-și deschidă inimile, ochii și mintea, ca să vadă minciunile propovăduite de satana. El țese un năvod de promisiuni care să îi facă pe copiii Mei să simtă atracție pentru aceste minuni exterioare. Minunile și falsa glorie sunt goale. Ele nu reflectă iubire și nici nu oferă niciun fel de alinare reală odată ce deșertăciunea lor este revelată.

Forța răului devine mai puternică. Ea este plănuită de către satana prin armata lui de discipoli înrăiți. Acești discipoli ai lui satana, prin lăcomie și iubire de sine, îl urmează cu o adorație docilă și vor fi conduși la un “paradis” de o clipă. Paradisul promis de el nu este altceva decât întuneric, dar când copiii Mei își vor da seama de asta, timpul pentru mântuirea lor va fi trecut.

Rugă pentru Salvare

Fiecare copil al Meu trebuie să se trezească, chiar dacă o face numai din iubire pentru familie, și să vadă această răutate, dacă vor să se salveze unul pe altul. Iubirea Mea îi va călăuzi dacă se întorc acum la Mine. Niciodată nu trebuie să le fie teamă să se întoarcă la Mine și să spună:

“O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu. Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin Bunătatea Ta permite ca Lumina și Ocrotirea iubirii Tale să pătrundă în mine. Amin.”

Toți copiii Mei care vor spune această rugăciune vor fi auziți. Rugămințile lor pentru salvarea lor și a celor pe care-i iubesc, vor fi ascultate.

Eu, prin vizionarii Mei, îndrumați de Binecuvântata Mea Mamă, am încercat neobosit să trimit lumii avertizări. În multe cazuri, deși respinși la început, vizionarii Mei au fost până la urmă acceptați. De data aceasta nu li se va acorda timp destul pentru ca mesajele lor să fie auzite de suficient de mulți dintre copii Mei.

Feriți-vă de profeții falși

Trebuie însă să îi atenționez pe copiii Mei să se ferească de profeții falși. Mulți vizionari adevărați au fost înșelați. Vizionarii adevărați vor primi haruri astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoți evenimente și minuni supranaturale, care nu pot fi și nici nu vor fi negate.

Mi se rupe inima când văd că o mare parte dintre slujitorii Mei consacrați îi resping pe vizionarii Mei. Aceiași slujitori, pe care i-am trimis să-i învețe pe copiii Mei, au eșuat în această sarcină. Ei trebuie să se întoarcă la Mine pentru călăuzire și trebuie să se roage pentru harurile de care au nevoie, pentru a conduce Poporul Meu.

Slujitorii Mei consacrați sunt foarte speciali, și cei care au primit Sacramentele trebuie să asculte cererea Mea. Aveți o datorie față de Mine. Acum trebuie să vă înnoiți angajamentele față de Mine. Credeți și urmați mesajele Mele sfinte. Fiți tari, pentru că acum sunteți chemați să depuneți mărturie despre Adevărurile scrise în Cartea Revelației, și acceptați faptul că timpul a sosit. Pregătiți-vă acum pentru acest mare eveniment. Nu Mă negați și nu-Mi întoarceți spatele. Să predicați cu tărie și convingere. Nu aruncați deoparte învățăturile Mele spunând celor ce Mă urmează că totul va fi în bine. Nu acesta este Mesajul pentru care ați fost chemați. Obligația voastră față de Mine, Mântuitorul vostru Divin, este de a atrage atenția turmei voastre asupra Adevărului.

Nu trebuie să le spuneți copiilor Mei că toți se vor mântui. Acesta este un neadevăr. Se vor mântui doar aceia care vor căuta iertarea Mea și Mi se vor preda Mie și Învățăturilor Mele.

De ce nu urmați Învățăturile Sfintei Scripturi? De ce folosiți diverse scuze ? De ce îi induceți în eroare pe copiii Mei convingându-i că Dumnezeu iartă totul? Tatăl Veșnic îi va ierta doar pe aceia care cred în Mine și care se căiesc.

Suferința și moartea Mea pe Cruce nu v-a spus nimic? Eu am murit ca să salvez lumea de nebunia satanei. Dar voi, din toleranță greșit înțeleasă, îi învățați minciuni pe copiii Mei. Ați căzut victimă presiunii oamenilor și camuflați Sfânta Doctrina pe care ați fost chemați să o propovăduiți.

Nu vă este rușine? V-au prins atât de tare ispitele oferite de această lume încât urmați dogmele false dictate de toleranța populară pe care satana a răspândit-o printre copiii Mei ? Acești sărmani copii ai Mei au nevoie de călăuzire. Ei trebuie să înțeleagă diferența între interpretarea omenească și Divina promisiune făcută de Mine.

De ce nu cred copiii Mei în intervenția Divină? De ce, atunci când vă este prezentată, o considerați fără valoare? Preoții Mei, ascultați-Mi rugămintea. Rugați-vă ca Mesajele Mele de Adevăr să fie ascultate.

Mesaj către episcopi

Episcopilor Mei le spun: dați-vă jos mantiile, întoarceți spatele bogățiilor în care credeți. Căutați umilința care este cerută de la voi. Supuneți-vă acum Cuvântului Meu sau veți suporta consecințele. Datoria voastră este față de Mine și față de Tatăl Meu Veșnic. Cât de orbi ați devenit! Acum, prin vizionari, vi se dau semne din cer, și voi nu le luați în seamă. În schimb, stați în castelele voastre și sunteți ironici. Pentru aceasta, păcatele voastre nu vor fi iertate.

Păcatele slujitorilor Mei sfințiți, ale celor care au ales căile Mele, Mă ofensează foarte tare. Deschideți-vă ochii, deschideți-vă inimile și întoarceți-vă la învățăturile din Cartea Mea Sfântă.

Mesaj către cardinali

Cardinalilor Mei le spun: cât de sus ați ajuns de ați uitat Sacramentele și Adevărul Învățăturilor Mele prin care să conduceți turma Mea? Coborâți de pe piedestalul vostru și urmați îndrumarea Mea. Nu fiți distrași de falsitatea care a infectat omenirea. Nu Mă respingeți chiar și voi.

Vă rog pe toți să vă rugați pentru curajosul Meu papă, ultimul Papă Adevărat. Voi, discipolii Mei, sunteți induși în eroare de înșelător. El s-a făcut cunoscut pe coridoarele Bisericii Mele și acum se dă în vileag cu metodele lui diabolice. Cei care aveți ochi, vegheați, în fața voastră și în spatele vostru. El vă va acapara sufletele dacă îi acceptați înșelăciunea.

Vă rog, rugați-vă pentru toți. Cereți călăuzirea Mea. Implorați iertare și lăsați-Mă din nou să vă conduc.

Cei care puneți la îndoială aceste indicații, ascultați: de ce nu aș comunica Eu cu voi în acest mod? Eu v-am învățat pe toți, prin apostoli, care sub călăuzirea Duhului Sfânt au dat lumii Mesajele Mele, care au trăit de atunci încoace. Acum timpul este aproape. Toată viața voastră v-ați rugat pentru călăuzire. Acum, în timpul acesta, vă rog să ascultați cererea Mea.

Al vostru Mântuitor Dumnezeiesc, Isus Cristos

Mesajul contine

Rugăciune pentru salvare
Rugăciunea (1) din Alte rugăciuni

Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu.

Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin bunătatea Ta permite ca lumina și ocrotirea iubirii Tale să străluc... citește tot