Duminică, 13 aprilie 2014 la ora 19:00

Mult iubita Mea fiică, este Dorința Mea ca aceia care Mă iubesc cu adevărat să caute iertare prin Darul Reconcilierii în timpul Săptămânii Sfinte. Atunci când Îmi arătați remușcare sinceră pentru păcatele voastre, eu voi revărsa asupra voastră un Dar special al Acceptării, în acord cu Voința Mea Divină. Vă cer să vă încredeți în Mine ca niciodată înainte, în acest moment al istoriei, pentru că, dacă ascultați cu atenție, Eu voi putea să fac auzit Cuvântul Meu de către toți – inclusiv de către cei care nu Mă cunosc deloc.

Când Eu am fost vânat de către dușmanii Mei, ei au făcut tot ce le-a stat în putință ca să Mă discrediteze. Ei și-au descărcat furia asupra multor bieți nevinovați și au torturat oameni despre care credeau că sunt Eu. Ei răspândeau minciuni despre apostolii Mei, încercau să Mă discrediteze în multe feluri și aveau crize de furie pentru că nu Mă puteau ataca fizic. Ei M-ar fi ucis dacă M-ar fi prins, înainte de Vinerea Mare – dacă nu M-aș fi protejat. Ura lor, minciunile, batjocura pe care le răspândeau despre Misiunea Mea și falsele lor acuzații împotriva Mea s-au răspândit în toate orașele și satele, înainte de ziua în care Eu am fost trădat în cele din urmă de către unul dintre Ai Mei.

Veninul care se vărsa din gurile dușmanilor Mei venea de la șarpe, care le infestase sufletele. Ei îl imitau în toate felurile – țipau cu o furie violentă împotriva Mea, deși acuzațiile lor erau false și fără sens. Îi scuipau pe apostolii Mei, îi torturau pe discipolii Mei și pe acei nefericiți pe care îi confundau cu Mine. Ei încercau să îi întoarcă împotriva Mea pe alții, care nu auziseră despre Mine, și spuneau lucruri rele despre cei pe care nu îi puteau convinge să Mă denunțe. Toți diavolii din măruntaiele Iadului M-au chinuit în timpul ultimelor Mele săptămâni pe Pământ, atunci când Cuvântul Meu străpunsese inimile multora și convertise mii de oameni.

Când Prezența Mea a devenit foarte puternică, ura s-a intensificat și urletele celor care Mi se împotriveau erau ca acelea ale animalelor sălbatice. Oamenii care s-au alăturat grupurilor de Farisei pentru a Mă pedepsi au devenit la fel de răi ca aceia care îi incitau la furie plină de ură împotriva Reputației Mele. Am fost acuzat că sunt necurat în Trup și Suflet. Au spus despre Cuvântul Meu că venea de la spirite necurate. Ei au spus că Eu dădeam mărturie falsă cu privire la Moise și că eram trimis de cel rău ca să le corup sufletele. Ei nu au luat în seamă Iubirea pe care Eu o răspândeam, convertirea la iubirea față de aproapele pe care am adus-o printre ei și minunile pe care le-am înfăptuit Eu. Când strigau obscenități la adresa Mea ei vorbeau trufaș și plini de mândrie și în același timp rosteau blasfemii la adresa lui Dumnezeu, declarând că ei vorbeau în Numele Său. Acesta este exact modul în care satana îi înșală pe oameni.

Aceia care au rostit blasfemii împotriva Mea în timpul Răstignirii Mele, nu locuiesc în Împărăția Mea, pentru că au suferit cea mai grea pedeapsă. Tatăl Meu va distruge pe oricine spune că Eu vorbesc cu glasul satanei. Așadar, aceia dintre voi care pretindeți că Glasul Meu este al celui rău, să știți că suferința voastră va fi mai rea decât moartea. Limbile voastre nu vor mai scuipa veninul pe care satana l-a pus în sufletele voastre; ochii voștri nu vor mai vedea, pentru că întunericul este tot ceea ce voi vă doriți – deci așa să fie. Urechile voastre nu vor auzi niciodată dulceața Glasului Meu, pentru că refuzați să ascultați – deci așa să fie. Inima voastră nu are niciun pic de dragoste și deci nu va simți vreodată dragostea, odată ce ați respins Iubirea lui Dumnezeu. Cuvintele voastre vor fi căderea voastră și – când Mă veți acuza pe Mine, Domnul Dumnezeul vostru, Mântuitorul și Răscumpărătorul întregii omenirii, că vorbesc răul – ele nu se vor mai auzi. Ele vor muri.

Mânia Mea în acest moment împotriva ipocriților care bântuie prin lume pretinzând că vin de la Mine, este peste puterea de a îndura, și Pedeapsa Mea se va abate asupra fiecăruia dintre voi care Mă scuipă. Depărtați-vă de Mine – nu aveți nicio putere asupra Mea. Vă voi arunca deoparte.

Când aud țipetele celor posedați de ura satanei în sufletele lor îndrăznind să își declare public credința față de Mine, simt o totală repulsie. Ei Mă dezgustă și nu sunt mai buni decât aceia care au tras la sorți pentru a bate primul cui în Trupul Meu.

Cum se apropie Vinerea Mare, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi. În ziua aceea, când veți suferi Durerea Mea, dată vouă pentru a vă aduce în simțire, veți ști că Eu Sunt Cel Care vă cheamă. Fac aceasta nu pentru că voi meritați vreun grăunte al Milei Mele, ci pentru că Eu vă iubesc – în ciuda a toate. În acea zi, vă cer să Mă chemați astfel:

”Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvântului Tău și Dumnezeirii Tale.”

Cu Iubire și Bucurie în Inima Mea, voi răspunde și vă voi ajuta să veniți la Mine.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Rugăciune pentru a cere iertarea in Vinerea Mare
Rugăciunea (35) din Alte rugăciuni

În acea zi (Vinerea Mare), vă cer să Mă chemați astfel:

Isus @ 13 apr 2014, 19:00

Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvântului Tău și Dumnezeirii Tale.

Amin.