Marți, 15 aprilie 2014 la ora 20:15

Mult iubita Mea fiică, atunci când iubiții Mei discipoli celebrează Vinerea Mare ei trebuie să-și amintească de Iubirea Mea care se extinde asupra neamului omenesc.

Aceia care M-au persecutat și apoi M-au omorât erau plini de ură și aveau inimi de piatră. Eu am murit pentru ei, în ciuda urii lor, și am suferit o Agonie cumplită pentru ca ei să poată fi mântuiți. Totuși, astăzi atât de mulți oameni Mă urăsc și Mă desconsideră într-o așa măsură încât dacă Eu aș dezvălui răul care le devastează sufletele, voi nu ați putea suporta.

Încercările Mele de a pregăti lumea prin intermediul Cărții Adevărului vor fi pretutindeni atacate de dușmanii Mei. Cele mai rele atacuri vor veni de la grupurile satanice, dintre care multe vor poza ca fiind creștine, astfel că vor putea să-și reverse mânia pretinzând că își apără credința. Aceasta e maniera în care satana, ca să atace Lucrarea Mea, se va folosi de cei ce îi vor fi de bunăvoie victime. Cât de chinuite sunt sufletele lor și cât de întristat sunt Eu că ei continuă să Mă trădeze, împroșcându-Mă cu noroi și răspândind minciuni despre Cuvântul Meu, în efortul de a fura sufletele de la Inima Mea Milostivă.

Eu plâng cu Lacrimi amare în această săptămână, pentru că timpul este scurt și știu că oricât de tare Mă străduiesc, multe suflete tot Îmi vor întoarce spatele. De ce Mă urăsc atât de tare aceste suflete? Răspunsul este:- pentru că nu au nici un pic de iubire pentru Mine. Multora dintre ele li se pare înspăimântător că nu pot șterge această ură pe care o simt față de Mine. Ei sunt atât de posedați de cel rău încât își petrec fiecare minut al zilei hulindu-Mă.

Marea majoritate a oamenilor nu mai cred în Mine – mai este doar un număr mic care mai crede – într-un ocean de suflete care se întinde de la un capăt la altul al Pământului. Însă Eu vă promit că voi aduna cât de multe suflete pot și, datorită Iubirii pe care v-o port, voi extinde Milostivirea Mea chiar și printre cei care nu o merită. Cu câtă încântare întâmpin Eu acele suflete bune, iubitoare și pure care vin înaintea Mea. Ele Îmi fac o mare bucurie. Oh, cum Îmi alină ele Rănile. Cum Îmi ușurează ele durerea pe care o îndur pentru sărmanii Mei păcătoși, care nu au habar de marea fericire pe care le-am promis-o în Noua Mea Împărăție. Atât de multe suflete, din păcate, vor azvârli cheia spre Viața Veșnică, pe care le-am dat-o Eu – și pentru ce? Pentru o viață lipsită de sens, o viață plină de stimulări și promisiuni deșarte. O viață de chin, care nu aduce viață – decât pe aceea care sfârșește în țărână. Eu Sunt viața voastră. Eu vă aduc viața. Dacă acceptați moartea Mea pe Cruce și recunoașteți Învierea Mea, voi nu veți suferi niciodată moartea.

Vouă, celor din această generație, vă spun următoarele. Voi, cei care sunteți cu Mine, nu veți îndura moartea – nici chiar moartea trupului. Cei care Mă trădează prin păcat, când Adevărul vă este dat, nu vor avea viață. Deci voi, iubiții Mei discipoli, nu trebuie să vă temeți niciodată de această Misiune. Eu vă voi lua și vă voi copleși cu toate Darurile pe care Tatăl Meu e nerăbdător să le reverse asupra voastră a tuturor, când Îi va aduna în sfârșit pe copii Săi în Împărăția pe care v-a promis-o când M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unic, să vă salvez sufletele prin moartea Mea pe Cruce. Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce. Moartea Mea a fost Calea voastră spre Viața Veșnică. Fără Crucea Mea, moartea va triumfa asupra celor care resping Crucea Mea.

Al vostru Isus