Miercuri, 23 aprilie 2014 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, mulți oameni cred în mod greșit că Avertismentele Mele către omenire creează un sentiment de disperare și îngrijorare inutilă. Acest lucru este ușor de înțeles, dar să știți aceasta. Viitorul lumii care va veni vă va tăia respirația prin Gloria sa, în toate privințele. Paradisul care a fost pregătit pentru voi v-ar umple de venerație, uimire și extraordinară bucurie dacă vi l-aș dezvălui fie doar și pentru o clipă. Pentru că omul se teme de necunoscut și nu are încredere în Promisiunea Mea de a vă aduce pe voi toți la Viața Veșnică, este dificil pentru mulți dintre cei care încearcă să se pregătească pentru Împărăția Mea.

Iubiții Mei discipoli, micuții Mei dragi, vă rog să înțelegeți că Eu nu voi permite celor care vor veni în Noul Meu Paradis să sufere durerea morții trupului – acesta este Darul Meu pentru această binecuvântată generație. Trecerea din această lume în care trăiți astăzi în Noul Meu Paradis se va face într-o clipită; atât de Mare este Dragostea Mea pentru voi. Înainte de acea Măreață Zi, Eu trebuie să vă pregătesc, pentru ca voi toți să moșteniți Împărăția Mea. Eu nu trebuie să vă supun pe voi acestor încercări pe care le îndurați acum și acelora care vor veni – aceasta este adevărat. Cu toate acestea, pe mulți oameni, care iau Cuvântul Meu și Milostivirea Mea ca pe ceva de la sine înțeles, Eu trebuie să îi pregătesc. Cum vă pot purifica dacă nu vă reamintesc de Adevăr? Numai Adevărul vă va elibera din cătușele care vă leagă de cel rău, care vă trage departe de Mine cu orice ocazie ce i se ivește. El știe că dacă voi nu răspundeți Chemării Mele pentru a vă asigura moștenirea la care sunteți îndreptățiți în Împărăția Mea, el va învinge. Atunci voi, care ați fost duși de el în rătăcire, nu veți putea să vă împăcați sufletul cu Milostivirea Mea Divină.

Numai aceia care Mă urmează pas cu pas către Paradis vor reuși să obțină Mântuirea Veșnică. Vă rog să aveți răbdare. Fiți atenți la Chemarea Mea. Nu Mă îndepărtați atunci când încerc să ajung la voi prin aceste Mesaje. Învățați să aveți încredere în Mine, prin Cuvântul Meu Sfânt, care vă este deja cunoscut din Cartea Tatălui Meu.

Când vorbesc despre rău, Eu pur și simplu vă dezvălui înșelăciunea cu care vă veți confrunta. Problema cu înșelăciunea este că ea vă face orbi față de Adevăr și vă face să vă îndepărtați și să credeți în ceva care vă va absorbi într-o falsă doctrină. Dacă nu Eu, Isus Cristos, sunt cel venerat în această nouă doctrină, atunci puteți fi siguri că ea nu este dictată de Duhul Sfânt.

Lăsați-vă inimile să fie liniștite, încrederea voastră să fie precum a unui copil și doar iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu. Să nu vă opuneți niciodată Milostivirii Mele, să nu vă temeți niciodată de Mine, să nu simțiți niciodată supărare față de Mine, în special atunci când suferiți în această viață. Pentru că în curând vă voi aduce acasă. De îndată ce Măreața Zi se va ivi, lumea se va naște și o nouă și minunată viață vă așteaptă pe voi și pe toți cei dragi ai voștri. Voi toți veți fi legați de Mine, fără niciun dușman prin preajmă – fără niciun fel de teamă, pericol sau suferință. Deci, de ce să vă temeți de Împărăția Mea? Ea vă va aduce fericirea și iubirea pe care ați căutat-o în toată viața voastră de pe Pământ – dar care nu s-a împlinit niciodată, indiferent cât de mult v-ați străduit să obțineți aceste daruri.

Cel mai Mare Dar al Meu pentru voi este Viața Veșnică. Așteptați Darul Meu fără teamă. Dimpotrivă, așteptați cu dragoste și bucurie Noua Mea Împărăție, pentru că multe lucruri bune vă așteaptă.

Al vostru Isus