Joi, 24 aprilie 2014 la ora 16:45

Fiica Mea mult iubită, acum este aproape timpul ca păcatele omului să fie considerate, de către Biserica Mea, a fi insignifiante și inofensive în Ochii Mei.

Păcatul nu este ceva ce Eu consider a fi o slăbiciune sau o greșeală. Păcatul este creat din cauza acestor două trăsături, însă ia naștere datorită existenței Satanei. Curând Biserica Mea îi va consola pe discipolii Mei, făcându-i să accepte minciuna potrivit căreia păcatul este doar o simplă metaforă folosită ca simbol pentru copiii lui Dumnezeu pentru a-i îndemna să rămână pe o cale plăcută lui Dumnezeu. Păcatul nu ar trebui să vă facă să vă simțiți separați de ceilalți, vor spune ei. Păcatul, vor zice ei, nu este atât de important, întrucât Dumnezeu este Atotiertător. Da, Eu Sunt Atotiertător și iert orice păcat – cu excepția păcatului veșnic – odată ce păcătosul a manifestat căință și a depus eforturi să îndepărteze toate ispitele, ca să evite repetarea acelui păcat. Nu-Mi puteți cere să vă iert păcatul când voi încă trăiți în acel păcat. Un criminal care omoară, mutilează și ucide, nu-Mi poate cere să îl iert în timp ce el continuă să ucidă și nu are nicio intenție să se oprească din comiterea crimelor. La ce bun Îmi cereți să vă iert de păcat, din moment cei voi în primul rând nu acceptați că păcătuiți?

Păcatul este cauzat de slăbiciune iar Eu îl iert pe păcătosul care se căiește cu adevărat. Atunci când păcătosul nu mai crede că este vinovat de păcat, acesta devine înrădăcinat în suflet. Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie. Când va veni acea vreme, va fi o mare ușurare și o sărbătoare pentru oameni, întrucât ceea ce odinioară era considerat un păcat în Ochii Mei nu va mai fi considerat ca atare.

Păcatul va fi considerat un lucru firesc și ceva ce trebuie acceptat de voi toți. Nu vi se va mai spune doar să iubiți păcătosul, așa cum o fac eu. Nu. Veți fi încurajați să acceptați faptul că păcatul nu există. Toate acestea vor duce la ultima trădare a Divinității Mele, când lumea se va idolatriza pe sine, talentele sale, inteligența sa, până când își va declara măreția, în sfidare directă a lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic.

O, cât de mulți vor fi induși în eroare, disperare și fărădelege. Biserica Mea va fi folosită pentru a declara erezii în Numele Meu Sfânt. Cei rătăciți o vor întoarce pe toate părțile și niciuna din aceste schimbări nu va fi dirijată de Mine, Isus Cristos. Spiritul Sfânt nu va autoriza urâciunea și va fi mare confuzie, mare mâhnire și un sentiment de neajutorare va fi resimțit de cei care vor rămâne fideli Învățăturilor Bisericii Mele. Învățăturile tradiționale nu vor mai fi tolerate. Iar apoi, când tot ceea ce era sacru se va prăbuși, va veni timpul ca omul pierzării să își ia locul în Biserica Mea.

Al vostru Isus