Sâmbătă, 26 aprilie 2014 la ora 13:42

Mult iubita Mea fiică, forțele răului devin din ce în ce mai puternice cu fiecare zi, pentru că fără veste, ceasul Măreței Milostiviri a Fiului Meu se va coborî.

Aceia dintre voi care nu Îl acceptă pe Fiul Meu vor fi învăluiți în toate Razele Milostivirii Sale atât de neașteptat încât puțini vor înțelege ce s-a revărsat asupra lor, atât de mare va fi Forța Divinei Sale Prezențe. Aceia dintre voi care poartă ură în inimile lor vor simți o mare durere și un mare chin. Veți trăi de trei ori mai puternic durerea pe care ați provocat-o copiilor Mei, pentru că, să nu vă înșelați, Avertismentul este o formă de Judecată. Veți simți durerea și intensa suferință pe care le-ați îndura dacă ați fi aruncați în flăcările Iadului. Mulți dintre voi vor trăi Avertismentul ca pe o durere îngrozitoare. Totuși, trebuie să primiți bucuroși Darul Meu, pentru că este mai bine să îndurați acum durerea spirituală, decât în flăcările veșnice.

Eu Mă străduiesc să vă pregătesc, prin Binecuvântata Mea Misiune, astfel încât să nu pierd niciun suflet. Ultima Mea Misiune pe Pământ – pe care am permis-o Eu în forma Preasfintei și Binecuvântatei Treimi – se va confrunta cu o opoziție furioasă, pe măsură ce înaintează pe calea salvării sufletelor, înainte de Măreața Zi. Nicio altă misiune, de la Crucificarea Fiului Meu, nu va fi urâtă mai mult decât aceasta. Vai vouă, celor care va împotriviți Mie, Tatăl vostru Ceresc, pentru că, dacă scuipați în Fața Mea cu o limbă plină de răutate, vă voi pedepsi.

Eu nu voi mai permite mult timp ura și blasfemiile pe care voi, păcătoși rătăciți, le aruncați în Fața Mea. Dacă încercați să Mă opriți să vă salvez pe voi toți de cel rău, veți suferi foarte mult, din cauza sufletelor care vor fi pierdute pentru Mine din cauza voastră.

Dumnezeirea Mea nu va fi biruită, nici venirea Fiului Meu nu va fi oprită. Nimeni nu are puterea să facă aceasta. Omul care încearcă să se pună pe sine între păcătos și Mine, Tatăl Veșnic, cu intenția de a induce în eroare acel suflet pentru ca acela să nege Cuvântul Meu, va fi oprit.

Eu sunt Adevărul. Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Iubirea Mea pentru toți copiii Mei este foarte mare, dar vai păcătosului care stârnește Furia Mea atunci când încearcă să se ridice deasupra Mea. Eu voi zdrobi capetele slujitorilor sfințiți cu inimi mândre, care fură suflete de la Mine prin erezie. Eu îi voi distruge pe aceia ale căror acțiuni vor induce sufletele într-o gravă eroare. Să nu interpretați greșit Avertismentul Meu nici pentru o clipă, pentru că atunci când Eu Voi dori să intervin în salvarea sufletelor, acei dușmani ai Mei vor fi zdrobiți la pământ.

Puternicele Mele Intervenții au început și, în curând, puțini dintre voi, cei care îmi auziți Glasul prin aceste Mesaje, vă veți mai îndoi, pentru că voi veți fi martorii tuturor profețiilor conținute în Cartea Mea a Adevărului.

Mergeți și fiți recunoscători pentru Măreața Mea Milostivire. Acceptați Intervențiile Mele, pentru că ele vor ajuta ca lumea să își revină din rătăcire. Numai după această purificare va putea omul să asculte cu adevărat Glasul Meu.

Tatăl vostru Veșnic
Dumnezeu cel Preaînalt