Vineri, 02 mai 2014 la ora 19:00

Copila mea, atunci când oamenii aud cuvântul “apocalipsă” simt poate groază în inimile lor. Acest lucru se întâmplă pentru că nu sunt informați asupra a ceea ce înseamnă el. Aceste timpuri au fost prevestite ca fiind partea finală a Planului Tatălui Meu de a unifica lumea și de a o elibera de strânsoarea răului care a sugrumat-o atât de multă vreme.

Cel mai important semn că acel timp este aproape va fi chiar înainte de A Doua Venire a Fiului meu, atunci când Răstignirea Sa va fi retrăită din nou. Acestea vor fi semnele. Precum El a fost biciuit, la fel va fi și Trupul Său – Biserica Sa de pe Pământ – prin corupție și infestare. Apoi, așa cum spinii au fost puși pe Capul Său, ei vor fi puși pe capetele conducătorilor Bisericii Sale. Mâinile slujitorilor Săi sfințiți vor fi pironite ca pe Cruce, atunci când nu vor mai fi folosite, în timpurile care vor veni, ca instrumente ale Sfintelor Sacramente. Întocmai precum cuiele au străpuns Picioarele Fiului meu, tot astfel acelor slujitori adevărați ai lui Dumnezeu li se va interzice să conducă sufletele pe Calea adevărată către Domnul. Crucificarea Bisericii Fiului meu pe Pământ va continua până când aceasta va muri și în acea zi, Trupul Fiului meu, Isus Cristos, nu va mai fi prezent în Sfânta Euharistie. Când Biserica Fiului meu va fi distrusă, atunci pe ce cale vor mai merge discipolii Săi? Așadar, dacă nu urmați Calea Fiului meu, nu veți putea găsi calea către Împărăția Sa.

După ce Biserica Fiului meu va fi luată în stăpânire și dușmanul se va așeza pe tron, voi trebuie să rămâneți mereu credincioși Fiului meu. Voi nu veți putea face asta dacă veți accepta legile lumii laice ca înlocuitor al Adevărului.

Cartea Adevărului, împreună cu Rugăciunile Cruciadei, vă vor păstra privirea ațintită spre Fiului meu. Cei care sunt slujitori sfințiți credincioși ai Săi vă vor hrăni cu Hrana Vieții, atunci când ea nu se va mai găsi nicăieri. În acele timpuri veți număra lunile ca și cum ar fi săptămâni iar săptămânile ca și cum ar fi zile, pentru că la sunetul trompetei Noul Ierusalim se va ridica din cenușă și persecuția va lua sfârșit.

Apocalipsa va fi acapararea Bisericii Fiului meu de pe Pământ de către dușmanii Săi. Va fi bătălia pentru suflete. Pedeapsa va fi Avertismentul lui Dumnezeu pentru omenire, ca să-și deschidă ochii în fața Adevărului. Rămășița Armatei va ajuta să se păstreze vie flacăra iubirii pentru Fiul meu și, în același timp, va aduce sufletelor o mare iertare de pedeapsa care altfel ar cădea asupra lor, dacă nu ar fi Milostivirea Fiului meu.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii