Duminică, 04 mai 2014 la ora 16:23

Dragii mei copii, când Dumnezeu trimite în lume profeți, aceștia sunt simpli mesageri. Ei sunt trimiși pentru a împărtăși celorlalți Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu.

De-a lungul secolelor, mulți dintre copiii lui Dumnezeu au interpretat greșit rolul profeților. Unii au început să-i idolatrizeze pe profeți, în loc ca doar să accepte Cuvântul lui Dumnezeu și să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Ei și-au creat dumnezei din profeți, iar Mesajele trimise lumii – inclusiv cele ale Fiului meu, Isus Cristos – au devenit mai puțin importante decât profeții care le-au transmis.

Copii, profeții lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, vizionarii și văzătorii cu duhul nu au fost vrednici de această idolatrizare. Ei toți au fost oameni simpli, puțin sau deloc cunoscători ai lucrurilor Divine, fapt pentru care au și fost aleși. Mesajele sunt cele importante, în timp ce mesagerii sunt simple căi de transmitere a Cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu, dăruit prin intermediul profeților, nu trebuie niciodată dat la o parte, în timp ce profetul este pus pe un piedestal făcut de mâini omenești.

Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie niciodată ignorat. Imaginea lui Dumnezeu nu trebuie să fie înlocuită niciodată de imaginea profeților sau a sfinților Săi, care au câștigat Bunăvoința Sa. Voi puteți să-i rugați pe profeți și pe sfinți să intervină în favoarea voastră, dar niciodată nu trebuie să risipiți peste ei slava care i se cuvine numai lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor cerești. Acest adevăr este valabil și astăzi. Trebuie să-i aduceți slavă întâi lui Dumnezeu și să-L puneți pe El înaintea oricărui lucru. Trebuie să vă lipiți de Cuvânt, care a fost stabilit de la începuturi și să nu vă îndepărtați niciodată de la el, pentru că el nu se va schimba și nu se poate schimba vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu este irevocabil.

Învățăturile Fiului meu au fost făcut cunoscute omenirii atunci când El a pășit pe Pământ. Ele doar au explicat mai limpede Cuvântul lui Dumnezeu, dar ele niciodată nu au deviat de la Adevăr. Astăzi, omul este în continuare la fel cum era atunci când Fiul meu a venit prima dată. Omul este în continuare slab, influențabil și a rămas tot păcătos, așa cum era și atunci. Dacă un profet sau un simplu om, pretinzând că vorbește în Numele lui Dumnezeu, vă spune despre Cuvânt că trebuie adaptat după cerințele omului modern, trebuie să deveniți atenți. Dacă vi se spune că de fapt Cuvântul înseamnă cu totul altceva decât până acum, nu trebuie să acceptați. Omul, inclusiv cel care îl servește pe Dumnezeu, nu are autoritatea să modifice Adevărul.

Când un om pretinde că este inspirat din Cer și apoi schimbă Cuvântul pentru a conveni lumii laice, nu trebuie să vă încredeți în el. Dumnezeu nu va permite niciodată să fie schimbat sau reinterpretat Cuvântul Său ca să le convină oamenilor. Țineți minte: când idolatrizați un profet și vă revărsați laudele asupra lui, îl ofensați pe Dumnezeu. Când acceptați modificări în conținutul Sfintei Biblii, care contravin Cuvântului lui Dumnezeu, atunci voi înșivă vă rupeți de Adevăr. Când acceptați minciuni, ca un mijloc de a-L servi pe Dumnezeu în proprii voștri termeni, atunci vă separați pe voi înșivă de Dumnezeu.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii