Vineri, 16 mai 2014 la ora 16:50

Mult iubita Mea fiică, vă rog pe toți cei care Mă iubiți să consacrați Inimii Mele sufletele celor care refuză Milostivirea Mea. Vă cer să Îmi aduceți necredincioșii care nu vor accepta Existența Mea și pe cei care, chiar dacă Eu în persoană aș sta în fața lor, tot M-ar respinge. Aceste suflete împietrite găsesc alte forme de reconfortare spirituală pentru că ei refuză să Mă accepte pe Mine. Dacă ei ar accepta Adevărul, ar afla o mare pace interioară pe care pendularea între alte forme de spiritualitate nu le-ar putea-o oferi vreodată. Cei care nu se încred în Mine sau în Cel care M-a trimis pe Mine, nu-și vor găsi niciodată pacea interioară.

Doar Eu, Isus Cristos, pot să aduc adevărata pace în inimile voastre, deoarece Eu am fost trimis de Cel care v-a creat pe voi, pentru a vă duce la El. Prin Mine Îl veți afla pe Tatăl. Și atunci când Tatăl este în uniune cu copiii pe care El i-a creat, va domni pacea. Fără pacea lui Dumnezeu nu va putea fi niciodată armonie pe Pământ. Acolo unde nu există pace veți ști că e din cauza lipsei de slujire smerită față de Dumnezeu.

Cei care cunosc Preasfântul Meu Cuvânt nu trebuie să uite niciodată că, indiferent câte cunoștințe ar avea despre Mine, nu le pot folosi niciodată împotriva Mea. Prin asta vreau să spun că trebuie să aveți încredere în Mine pentru ceea ce sunt Eu. Acceptați-Mă cu o inimă smerită. Să nu permiteți niciodată aroganței să umbrească loialitatea voastră față de Mine. Cel care este blând și smerit cu inima Mă iubește pe Mine. Eu sunt Prezent în cel care îi iubește pe toți, indiferent ce rasă, credință, sex sau culoare au ei. Eu sunt în toți cei care își trăiesc viața așa cum i-am învățat Eu. Sunt de asemenea Prezent și în cei care nu Mă cunosc, însă copiază Comportamentul Meu.

Când am umblat pe Pământ, Eu nu m-am lăudat niciodată cu cunoștințele Mele – ci pur și simplu am împărtășit Adevărul. N-am aruncat cu vorbe grele, n-am persecutat, nici nu i-am mustrat pe cei care nu M-au urmat. I-am acceptat pe toți copiii lui Dumnezeu și toate greșelile pe care ei le-au făcut in fața Mea. N-am spus niciodată că Îmi voi sacrifica viața doar pentru câțiva oameni aleși. Nu, ci Eu M-am dat pe Mine însumi pentru toată lumea, și în special pentru păcătoșii înrăiți. Nu am pus niciodată un om mai presus de altul. N-am lăudat niciodată pe unul și să-l denigrez pe altul, pentru că acest lucru ar fi fost imposibil.

Am căutat să răspândesc Adevărul în speranța că va fi auzit Cuvântul Meu. Am adus pace multor suflete chinuite care au avut smerenia de a Mă asculta. Am fost ferm, dar corect față de cei care M-au supărat cu ura și cu vorbele lor rele. Am alungat demonii din sufletele celor care s-au ridicat împotriva Mea și Am oferit Haruri deosebite celor care se aflau în suferință mare. Am ignorat batjocura așa-numitor oameni sfinți ai acelor zile, care se iubeau doar pe ei înșiși. Dumnezeu nu a fost niciodată o prioritate în viețile lor, atât de preocupați erau ei pentru propriile lor nevoi. Dar sufletele pe care Le-am căutat cel mai mult au fost cele care nu credeau în Dumnezeu. Ele s-au apropiat de Mine și nu au înțeles de ce au fost atrase către Mine. Au venit la Mine din propria lor voință libera, dar multe dintre ele au fost aduse la Mine de către sufletele care știau Cine Sunt Eu și Cine M-a trimis. Din acest motiv, Eu am revărsat asupra lor Haruri speciale, și ele au fost convertite instantaneu.

Astăzi, când Eu vă vorbesc înainte de Ziua cea Mare, doresc ca voi să aduceți la Mine sufletele celor necredincioși. Acest lucru trebuie să-l faceți prin intermediul rugăciunii și prin recitarea acestei Rugăciuni (150) a Cruciadei, Pentru a salva sufletele necredincioșilor:

Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a salva sufletele necredincioșilor

"Isuse drag, Te rog să-i mântuiești pe toți cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îți ofer Ție suferința mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping și pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc și iartă-le păcatele. Amin."

Al vostru Isus

Mesajul contine

Pentru a salva sufletele necredincioșilor
Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune

Isuse drag, Te rog să-i mântuiești pe toți cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască.

Îți ofer Ție suferința mea, pentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping și pentru ca Milostivirea... citește tot