Sâmbătă, 17 mai 2014 la ora 15:45

Mult iubita mea copilă, atunci când Fiul meu acordă favoruri speciale copiilor lui Dumnezeu, înseamnă că se așteaptă o responsabilitate și din partea celor care le primesc. Pentru fiecare Binecuvântare pe care voi, dragi copii, o primiți de la Fiul meu, trebuie să dați mulțumire lui Dumnezeu. Când Fiul meu dăruiește Haruri cerești unui suflet, de la această persoană se așteaptă mult. In consecință, fiecare suflet trebuie să-și trăiască viața în acord cu ceea ce l-a învățat Fiul meu.

Fiul meu își face simțită Prezența atunci când El este chemat. Cu cât este sufletul mai deschis la Iubirea Sa, cu atât persoana vor deveni mai aproape de Sfânta Sa Inimă. Cu toate acestea, dacă un suflet se înalță pe sine înaintea Fiului meu atunci când Îi cere ajutorul, nu va obține nimic de la El. Dumnezeu iubește sufletele smerite. El revarsă Haruri mari asupra lor cu dărnicie. Cu cât mai multe Haruri primesc ei, cu atât El va fi mai Prezent în ei. Apoi, pe măsură ce Prezența Sa devine evidentă, acel suflet va deveni subiect al urii. Diavolul este atras de sufletele care sunt în Lumina lui Dumnezeu. El va folosi apoi toate mijloacele ca să umilească sufletul ales, și face de obicei aceasta înșelând un suflet slab, pe care îl folosește ca să provoace durere și suferință sufletului smerit.

Din păcate, mulți oameni care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vin la mine implorându-mă să-i ajut la distrugerea altor suflete. Despre aceste suflete ei îmi spun că merită pedeapsa lui Dumnezeu. Când ei cer de la Fiul meu să judece acele suflete, din cauza urii pe care ei înșiși o poartă în sufletele lor, rugăciunile lor nu vor fi niciodată ascultate. Cum puteți voi să mă iubiți, să-L adorați pe Fiul meu și să promiteți loialitate față de Adevăr, dacă voi îi urâți pe ceilalți? Oh, cât de viclean este cel rău atunci când devorează sufletele sfinte, care au permis mândriei să le distragă. Odată ce mândria înhață un suflet, el imediat își pierde lumina. Pe măsură ce devine mai întunecat, el se depărtează tot mai mult de Lumina lui Dumnezeu.

Atunci când voi îmi cereți să intervin la Fiul meu în favoarea voastră, trebuie întotdeauna să veniți la mine cu inima plină de iubire. Niciodată să nu blestemați pe altul când cereți Binecuvântările lui Dumnezeu, fiindcă pentru El acest lucru e dezgustător. Ura nu-și are locul în Rai.

Veniți la mine, dragi copii, doar având iubire în inimă față de dușmanii voștri, și toate rugăciunile voastre vor primi răspuns în acord cu Voia Sfântă a lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii