Miercuri, 21 mai 2014 la ora 20:40

Mult iubita Mea fiică, Tatăl Meu dorește ca toți copiii Săi să arate unii pentru alții iubire și caritate. Păcatul se răspândește foarte repede, ca rezultat direct al păcatului mândriei, căci infestarea, mai ales în rândul celor care pretind că sunt creștini, a revendicat multe suflete care odată erau aproape de Sfânta Mea Inimă.

Satana, și toți demonii pe care el i-a trimis să distrugă omenirea, au creat multa dezbinare în lume. Ei încearcă să instige națiunile și comunitățile ca să se intre în conflict unele cu altele. Atacurile teroriste vor fi tot mai violente, însă semnul cel mai grav va fi sub forma persecuției creștinilor. Creștinii vor fi umiliți ca niciodată până acum – dreptul lor la libertate religioasă va fi redus și dreptul lor de a rămâne fideli Cuvântului va fi încălcat.

Creștinii nu numai că vor fi țintele dușmanilor Mei, ci ei vor fi și învrăjbiți între ei. Grupurile celor care vor promova erezia împotriva Sfintei Biblii îi vor căuta pe cei care vor rămâne neclintiți în credință. Ii vor critica în public, vor ridiculiza loialitatea lor față de Adevăr și îi vor vâna pe toți slujitorii Mei sfințiți care îndrăznesc să le pună sub semnul întrebării trădarea față de Mine, Isus Cristos.

Cel rău luptă cu o furie teribilă împotriva Mea în aceste timpuri, pentru că el știe că Timpul Meu aproape că este asupra voastră. Să recunoașteți orice formă de persecuție împotriva voastră drept ceea ce ea este de fapt, fie că e vorba despre creștini, vizionari adevărați, profeți sau slujitori sfințiți. Ea este un atac vulgar și nelegiuit asupra Mea, iubitul vostru Isus Cristos. Nu uitați, iubiții Mei discipoli, că din iubire pentru Mine, voi nu trebuie să cedați persecuției. Rugați-vă pentru acele suflete sărmane care au permis răului să se reverse din gura lor. Fiți răbdători și calmi atunci când sunteți martori ai persecuției împotriva creștinilor, pentru că numai Dumnezeirea Mea e Veșnică. Acțiunile și faptele nelegiuite, sau ereziile împotriva Mea, vor pieri într-o clipită. Și numai cei care Îmi sunt credincioși Mie vor obține pace și mântuire.

Rugați-vă pentru cei care vă persecută și vă chinuiesc, pentru că, atunci când faceți aceasta, diminuați puterea celui rău.

Al vostru Isus