Luni, 26 mai 2014 la ora 16:22

Draga mea fiică, va veni timpul când Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei.

Când va fi introdusă religia unică mondială, aceasta se va face cu grijă, ca să nu dea impresia că Eu, Tatăl Veșnic, nu mai sunt venerat în continuare. Dacă Eu nu voi mai fi venerat atunci această nouă rugăciune va deveni o urâciune și nu va mai trebui recitată deloc, dacă copiii Mei vor să rămână cu Mine și doresc Viața Veșnică. E mai bine ca voi să rămâneți tăcuți decât să rostiți vreuna dintre vorbele blasfemiatoare ce vor fi introduse pretutindeni, în toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Tatăl vostru, și care îl acceptă pe Fiul Meu, Isus Cristos, Mântuitorul vostru.

Cuvintele care venerează Numele Meu și pe cel al Fiului Meu vor fi răstălmăcite, și expresiile care se referă la Fiul Meu vor include termeni ca “Isus al Luminii”. Această nouă rugăciune va pune accentul pe superioritatea omului, pe responsabilitatea sa de a asigura bunăstarea fratelui său și de a întâmpina cu bucurie toate religiile –ca pe una singură – pentru a-l onora pe Dumnezeu. Toate referirile la Fiul Meu, așa cum s-ar cuveni să fie venerat El, vor fi înlocuite cu acest nou titlu pe care ei i-l vor da Lui. Lumii i se va spune să onoreze frumusețea Pământului, minunile lumii create de Dumnezeu care estre Unul pentru toți și care acceptă orice fel de venerare. Acesta va fi timpul în care lumea se va uni într-o religie unică păgână. Pentru că multe expresii religioase vor murdări acest nou Crez, cei ce sunt binecuvântați cu discernământ se vor strădui să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă.

Cât de inutile vor fi eforturile celor care impun această întunecime asupra copiilor Mei, căci ei vor suferi pentru faptul că și-au respins Creatorul. Și, când această rugăciune va fi acceptată ca atare, o altă urâciune va fi impusă – introducerea Cuvântului rescris, care nu va rodi nimic bun, ci numai poame stricate.

În timp va fi creat un simbol special, care îl va reprezenta pe noul dumnezeu făcut de om, iar celor cărora li se va cere să poarte acest simbol li se va părea că fac un lucru bun, arătând solidaritate unii față de alții. Li se va spune că toate aceste lucruri sunt pentru binele tuturor, datoria voastră principală fiind să căutați perfecțiunea omului. Asta este important, vă vor zice ei, pentru a putea sta în fața lui Dumnezeu. Nu puteți face Voia lui Dumnezeu dacă nu căutați dreptatea, pentru a elibera umanitatea de sărăcie, de războaie și de robia persecuției religioase. Se va pune accentul pe tot ce are legătură cu Creația Mea – Pământul, națiunile, oamenii și conducătorii politici. Toate vor fi legate într-una, cu scopul, vor zice ei, de a-l servi mai bine pe Dumnezeu. Dar cel pe care ei îl vor sluji va fi regele minciunilor, cel de la care vor și proveni toate acestea. Și, când lumea va aplauda aceste noi și aparent inovatoare progrese în problemele globale, omenirea va fi constrânsă la păgânism. Păgânismul va aduce cu el o îngrozitoare întunecime a sufletului. Apoi, pentru tot ceea ce ei au făcut împotriva Mea, eu voi multiplica urâciunile lor – asupra Pământului pe care calcă ei; a apei pe care ei o beau; a munților pe care îi urcă; a mărilor pe care le traversează și a ploii care le hrănește recoltele.

Bătălia între cel mai puternic, cel mai mândru, cel mai rău dintre oameni, și Mine, Tatăl lor Veșnic, Creatorul lor, va fi una aprigă.

Tatăl Vostru Veșnic,
Dumnezeu cel Prea Înalt