Joi, 29 mai 2014 la ora 12:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când Apostolii Mei au venit la Mine, suspinând și plângând cu lacrimi de nemulțumire pentru că erau tratați cu cruzime în Numele Meu Sfânt, eu le-am spus aceasta:

Niciodată să nu vă temeți să fiți respinși în Numele Meu.

Niciodată să nu vă temeți de urletele celui rău, care țipă prin gurile celor care îl servesc.

Niciodată să nu vă fie frică atunci când vi se reproșează ceva, în Numele Meu. Însă atunci când sunteți trădați de cei apropiați vouă, să știți că Eu sunt Cel a cărui Față au pălmuit-o.

Când un om Mă trădează, el păcătuiește împotriva Mea. Când el îi trădează pe profeții lui Dumnezeu, el îl trădează pe Dumnezeul Sfintei Treimi și, pentru aceasta, el va suferi foarte mult.

Când intervenția Dumnezeului Sfintei Treimi este respinsă de sufletele care se opun celei mai mari puteri din Ceruri, ele vor trebui să îndure frământările din conștiința lor. Aceste frământări nu îi vor părăsi niciodată, dacă ei nu își vor reconcilia sufletele cu Mine, Isus al lor. Este regretabil ca un suflet să Mă respingă atunci când sufletul știe că Eu, Isus Cristos, sunt Cel care vorbește. Dar dacă îl sfidează pe Dumnezeul Sfintei Treimi, amestecându-se în Intervenția lui Dumnezeu, în planul Său de a salva suflete, aceasta va duce la o fulgerătoare pedeapsă dată de Tatăl Meu.

Omenirea poate disprețui, poate pune sub semnul întrebării și poate analiza Cuvântul Meu, așa cum este el dat acum, dar atunci când ei vor îndrăzni să încerce să Mă împiedice de la salvarea sufletelor, trădându-Mi Încrederea și opunându-se Milostivirii Mele, atunci nu li se va arăta niciun pic de Milă.

Al vostru Isus