Marți, 03 iunie 2014 la ora 18:22

Mult iubita Mea fiică, Intenția Mea este să aduc convertirea fiecărei națiuni din lume, și să fac aceasta rapid. Iubirea Mea pentru voi toți este atât de mare încât Voi interveni în moduri necunoscute până acum omenirii, chiar și în cazurile în care domnește confuzia în inimile celor care nu Mă cunosc.

Pacea Mea va fi dată fiecărui suflet care vede Lumina Adevărului. Iubirea Mea le va aduce o liniște sufletească pe care aceste suflete nu au mai cunoscut-o cu adevărat. Duhul Adevărului va fi Darul Meu pentru lume și pentru umanitatea care nu Mă recunoaște. Numai atunci omul va fi deschis spre Intervenția Dumnezeiască ce se va face la Porunca iubitului Meu Tată, pentru ca El să poată îmbrățișa pe fiecare copil al Său.

Iubirea lui Dumnezeu va fi în curând văzută de către sufletele pustii – suflete care rămân cu încăpățânare închise influenței Duhului Sfânt. Ca o sabie, flacăra Duhului Sfânt va străpunge inimile lor și va revărsa asupra lor o înțelegere interioară despre cât este de prețuit fiecare suflet în Ochii lui Dumnezeu.

Duhul Adevărului va trezi sufletele celor care Mă neagă, pe ale celor care îi batjocoresc pe cei care cred în Mine, și pe ale celor care se încred în propria lor invincibilitate. El va atinge sufletele celor semeți, ale celor mândri, ale celor aroganți, ca și sufletele celor neștiutori, ale păcătoșilor înrăiți care poartă ură în inimile lor, dar și ale celor smeriți. Nici unul dintre voi nu va fi exclus de la acest Miracol Măreț. Eu i-am promis Tatălui Meu că Voi urmări fiecare suflet pentru care Mi-am sacrificat viața. Și așa Voi face. Căci, la ce bun ar fi fost Moartea Mea pe Cruce dacă ar fi însemnat, chiar și numai pentru un singur suflet, că el nu se va putea salva? Eu vin curând să vă pregătesc pe voi toți pentru a primi Salvarea Mea. Bucurați-vă, căci Timpul Meu este aproape.

Mergeți, iubiții Mei discipoli, și rămâneți în iubire, speranță și în așteptarea Marii Mele Milostiviri. Eu Îmi voi îndeplini Promisiunea făcută fiecăruia dintre voi iar voi veți primi răsplata Împărăției Mele dacă veți accepta cu smerenie Măreața Mea Revărsare de Iubire.

Al vostru Isus