Sâmbătă, 07 iunie 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, Duhul Adevărului, care guvernează Biserica Mea de pe Pământ, trebuie să fie susținut, hrănit și apărat de către acei slujitori sfințiți cărora Eu le-am dat în grijă pe toți copiii lui Dumnezeu.

Preoții Bisericii Mele se vor confrunta în curând cu dificultăți, astfel încât multora le va fi greu să mai susțină Cuvântul Meu. Tot ce nu este de la Mine le va fi prezentat de către trădătorii aflați printre ei.

O, cât de mult tânjesc să îi mângâi, și voi face tot ce stă în Puterea Mea pentru a le umple sufletele cu Focul Duhului Sfânt. Voi face aceasta pentru ca ei să rămână vigilenți, calmi și fără îndoieli atunci când li se va cere să participe la doctrina care nu va fi de la Mine. Ei, ca păzitori ai Cuvântului Meu, trebuie să fie pregătiți să-Mi rămână loiali Mie. Dar ei vor fi împinși să urmeze o nouă interpretare a Cuvântului Meu și aceasta va duce la o gravă eroare. Dacă vor induce în eroare sufletele inocente și pe cei care Îmi sunt devotați Mie, făcându-i să comită blasfemii, ei vor fi vinovați de a fi îmbrățișat doctrina Iadului. Pentru aceasta, ei vor afla cum este să simți Mânia Tatălui Meu.

Preoții care sunt ai Mei vor avea nevoie să își reînnoiască jurămintele de iubire, caritate și castitate, dacă vor să rămână în Starea de Har pentru a-Mi servi Mie așa cum au promis să facă în Numele Meu. Din păcate, puterea celui rău, care îi va împresura, va fi atât de mare încât mulți vor simți presiunea exercitată asupra lor ca fiind prea mare pentru a-i putea rezista. Alții vor îmbrățișa noua doctrină și vor deveni parte a ceea ce în curând va fi proclamată ca noua preoție unică mondială – în care ei nu îi vor mai sluji Sfintei Treimi. Ei vor conduce atunci multe suflete în apostazie. Doar puțini Îmi vor rămâne credincioși Mie și ei vor fi mângâierea acelor Creștini care nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Cei care Mă trădează vor fi ei înșiși victimele anticristului și ale armatei sale, care îi va persecuta în așa fel încât, dacă nu vor face pact cu fiara, ei vor fi considerați asemeni criminalilor și acuzați de crime echivalente cu trădarea.

Credincioșii se vor mângâia unii pe alții și prin Harul Meu vor primi Darurile lui Dumnezeu, necesare pentru a se proteja împotriva persecuției, inclusiv Pecetea Dumnezeului celui Viu care le va permite să învingă opoziția cu care se vor confrunta atunci când va fi atacat Creștinismul. Aceia care sunt de la Mine și întru Mine vor simți un mare curaj în inimile lor, pentru că vor fi capabili să discearnă Duhul Adevărului de spiritul răului. Și, în tot acest timp, credința clerului va fi călcată în picioare de către cel mai mare dușman al lui Dumnezeu care a pășit vreodată pe fața Pământului – anticristul. El îi va seduce și îi va atrage într-o plasă de minciuni și disperare. Influența sa asupra lor va fi ca o mare întunecime care va coborî asupra lor și va stinge Lumina din sufletele lor, încât după aceea mulți își vor vinde sufletele satanei.

V-ați aștepta ca toate aceste evenimente să fie însoțite de mult zgomot, ca loviturile de trăsnet, dar nu acesta este modul în care va lucra fiara. Nu, ci acțiunea lui va fi văzută ca marea evanghelizare a lumii, care se va manifesta în multe feluri. Ea va părea atât de atrăgătoare încât înșelăciunii îi vor cădea pradă nu numai slujitorii sfințiți ai lui Dumnezeu, făcliile Sale călăuzitoare, aleși pentru a conduce poporul Său pe Pământ către sfințenie. Dușmanii lui Dumnezeu vor îmbrățișa de asemenea noua mișcare evanghelică, ce va fi anunțată în etape și nu cu mare zarvă, pentru că acest lucru ar ridica prea multe întrebări.

Vor fi introduse noi legi care vor părea că îmbunătățesc viața săracilor lumii. Apoi prin bănci, afaceri, alianțe pentru eventualitatea unor războaie viitoare, prin politică și, în cele din urmă, prin religie, va fi creată unificarea țărilor. Pașii au început deja și planul a fost coordonat de mai bine de șapte ani în mare detaliu.

Tot ceea ce vă cer Eu este să rămâneți vigilenți și să vă rugați pentru toți preoții Mei, pentru ca ei să păstreze Harurile pe care Eu le-am revărsat asupra lor pentru a Mă sluji pe Mine, și astfel ei să poată păstra Credința Adevărată.

Doar Adevărul este nemuritor.

Doar Adevărul Cuvântului Meu va susține viața – viața sufletului, ca și viața pe acest Pământ.

Minciunile, prezentate ca Adevăr, vin de la satana, care este condamnat pentru eternitate. Aceia care îl urmează, care adoptă trăsăturile lui și devin slujitorii lui, se vor scufunda în întuneric și se vor pune pe ei înșiși în mare pericol.

Numai Adevărul vă va salva. Eu Sunt Adevărul. Urmați-Mă doar pe Mine, căci nimic altceva nu vă poate aduce iubirea, bucuria eternă sau fericirea. Numai urmându-Mă pe Mine și Cuvântul Meu Sfânt – așa cum l-am dat Eu lumii, și fără să fi fost modificat – veți putea fi salvați.

Al vostru Isus