Marți, 10 iunie 2014 la ora 12:05

Mult iubita Mea fiică, oamenii se pot întreba de ce este important ca Jertfa Sfintei Liturghii să fie păstrată cu orice preț? Liturghia este punctul esențial al Prezenței Mele – Adevărata Mea Prezență în lume. Prezența Mea aduce atât Viață cât și Lumină. Ea va aduce Viață sufletului și îl va umple cu un Har unic. Ea va aduce cu ea Lumina – Lumina Mea – care este mai puternică decât soarele. Un licăr din Lumina Mea este de ajuns pentru a lumina o cameră care este în întuneric. Atâta timp cât Sfânta Mea Euharistie se află la mare cinste pe altarele Bisericilor Mele, va fi viață. Fără ea, va fi întuneric. Când Eu nu Sunt Prezent, nu există Lumină. Fără Lumina Mea nu există nimic altceva decât întunecimea sufletului. Nici pace. Nici iubire. Nici speranță. Nici Viață.

În ciuda oricăror reguli noi ce vă vor fi impuse sub pretextul evanghelizării și modernității în Numele Meu, să știți că, dacă Sfânta Mea Euharistie nu mai este adorată, așa cum ar trebui să fie și cum a fost dat să fie, puteți fi siguri că nu va mai dura mult până când Ea va dispărea cu totul. În ziua când acest lucru se va întâmpla va fi un întuneric care va coborî pe tot Pământul. Nu îl veți vedea, dar îl veți simți în inimile reci ale oamenilor, căci până atunci omenirea se va fi schimbat. Odată ce Prezența Mea va scădea, porțile Iadului se vor deschide și anticristul va lua Locul Meu în Biserica Mea. Va fi el, care nu este de la Mine, cel care va ședea pe tronul care Mi se cuvine Mie de drept. Va fi el, cel la picioarele căruia se va prosterna Biserica Mea. Aceasta va fi cea mai mare trădare împotriva Mea, Isus al vostru, de când Iuda M-a dat pe mâna dușmanilor Mei pentru a fi crucificat.

Biserica Mea va fi cea persecutată prima, iar cei care au o credință slabă vor aduce omagiu fiarei. Tocmai acei oameni care vor pretinde că reprezintă Biserica Mea, sunt cei care Mă vor crucifica încă o dată. Când impostorul va declara că este Eu, ceasul va începe să ticăie și apoi, cu un zgomot asurzitor al cerurilor care se deschid și în vuietul tunetului, va fi vestită întoarcerea Mea. Lumea va înțelege atunci Adevărul Promisiunii Mele de a reveni pentru a-Mi lua în sfârșit în stăpânire Împărăția Mea și a aduce unitate Bisericii Mele, Adevăratei Mele Biserici – acelora care Îmi rămân credincioși Mie în toate încercările și suferințele.

Nimic nu poate distruge Biserica Mea, pentru că sub Conducerea și îndrumarea Mea Ea va rămâne impenetrabilă în fața fiarei și a tuturor acelor trădători care Mă vor trăda pentru câștigul lor personal.

Ascultați acum Promisiunea Mea. Tot ce v-am spus că se va întâmpla, se va întâmpla întocmai. Tot ce v-am promis se va împlini. Tot ce este al Meu este al vostru. Voi Îmi aparține și Mie. Agățați-vă de Mine cu prețul vieții, pentru că fără Protecția Mea veți fi induși în eroare și acest lucru Mi-ar frânge Inima. Să nu Mă părăsiți niciodată pentru cel care vă urăște. Eu nu vă voi părăsi niciodată pentru că vă iubesc prea mult. Eu vă trag spre Mine și totuși voi vă retrageți. De ce? De ce vă temeți? Nu știți oare că sunteți ai Mei și că acesta este un drept dobândit prin naștere? Sprijiniți-vă de Mine, iubiții Mei discipoli, pentru că în curând vă veți simți pierduți și nu veți ști încotro să o luați. Iar Eu vă voi aștepta, pentru a vă aduce Iubirea Mea și pentru a vă oferi mângâiere.

Veniți. Nu vă temeți de Mine. Eu vin plin de iubire pentru a vă aduce Pacea Mea.

Lumina Mea vă dă vederea.

Iubirea Mea vă aduce speranța.

Inima Mea vă aduce mângâierea.

Mâinile Mele vă vindecă.

Ochii Mei vă văd.

Rănile Mele vă trag spre Mine.

Trupul Meu vă hrănește.

Durerea Mea este a voastră.

Durerea voastră este a Mea.

Milostivirea Mea vă va salva.

Cuvântul Meu este calea voastră către Împărăția Mea.

Al vostru Isus