Miercuri, 11 iunie 2014 la ora 12:25

Preaiubita mea fiică, Dorința Mea este ca, în aceste timpuri, fiecare dintre voi să răspundă Chemării Sfintei Treimi. Puterea Sfintei Treimi este deasupra influenței omului și, prin Harul Iubirii Mele, Eu ajung la omenire pentru a-i spune Adevărul.

Nu vă fie teamă de Tatăl vostru, pentru că Eu sunt al vostru iar voi sunteți ai Mei. Toată Puterea este în Mâinile Mele iar eu fac multe excepții pentru a uni lumea. Multe suflete sunt indiferente față de Mine. Ele se feresc de Mine, neagă Existența Mea și insultă Dumnezeirea Mea preferând în locul Meu zei falși, făcuți din aur topit. Tot ceea ce este făcut din lut va fi înlocuit de o existență renăscută.

Nimic de pe acest Pământ nu este etern. Totul se transformă în praf. Nimic din ceea ce este etern nu este din lumea voastră. Eu am creat omul după Asemănarea Mea. Am suflat viața peste el și astfel v-a fost dăruită suflarea, pe care tot Eu sunt Cel care o ia înapoi. Totul începe și se termină cu Mine și nici un om nu poate dicta și nici nu va dicta cum să-i unesc Eu pe copiii Mei. Această sarcina Îmi revine Mie – nu vouă. Planurile Mele pentru salvarea sufletelor – a sufletelor bune, a celor rele și a celor nenorocite – nu vor fi distruse. Deteriorate, poate, dar niciodată distruse, pentru că tot ceea ce spun Eu va exista și tot ceea ce doresc Eu se va întâmpla.

Eu vă cunosc pe fiecare dintre voi, fiindcă voi sunteți născuți din Iubirea Mea. Oricare ar fi situația voastră, ea a evoluat datorită Divinei Providențe, și există un motiv pentru tot ceea ce se întâmplă. Voi, cei care nu Mă cunoașteți – și voi sunteți ai Mei, pentru că Eu v-am creat. Voi n-ați evoluat din alte specii. A crede așa ceva înseamnă a vă minți pe voi înșivă; acesta nu este decât un mod de a Mă nega pe Mine, mod plantat de înșelător în inimile voastre. Negându-Mă pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, voi vă negați Mântuirea Veșnică. Și, negând Adevărul Existenței Mele, voi vă separați de o viață de slavă veșnică.

Toată Milostivirea este a Mea. Eu răspândesc Milostivirea Mea asupra celor cu inimi neprihănite, care au iubire în sufletele lor pentru că ei Mi-au permis Mie să pătrund înlăuntrul lor. Obstacolul principal ce stă în calea primirii Vieții Veșnice este mândria umanității. Mândria este singura barieră cu adevărat importantă în calea unirii voastre cu Mine. Voi poate că Mă cunoașteți, prin intermediul Fiului Meu; poate că înțelegeți Cuvântul Meu, însă nu puneți în practică ceea ce ați fost învățați. Iubirea vine de la Mine. Atunci când este mândrie într-un suflet, iubirea moare înăuntrul lui și este înlocuită de ură. Mândria vine de la satana și ea îmi este Mie pe cât de odioasă, pe atât de dureroasă.

Lăsați-Mă să vă iubesc, acceptând Cuvântul Meu și Darurile pe care Eu le-am dăruit lumii prin cel mai mare sacrificiu, moartea pe Cruce a Fiului Meu. Eu v-am dăruit viață. M-am dăruit pe Mine Însumi, prin Fiul Meu care s-a făcut Om. M-am coborât pe Mine Însumi în umilință înaintea voastră, pentru a înfrânge păcatul mândriei. V-am învățat, prin intermediul profeților. V-am dăruit Darul liberului arbitru, dar voi ați abuzat de el pentru a vă satisface propriile voastre pofte și dorințe. Darul liberului arbitru are un dublu scop – vă dăruiește libertatea de a alege, pentru ca voi să veniți la Mine nu din frică ci din iubire, și înfrânge puterea diavolului. Liberul vostru arbitru este ceea ce satana râvnește cel mai mult, și el va folosi fiecare înșelătorie posibilă pentru a vă face să i-l predați lui. Când sufletele fac acest lucru, prin păcatul mândriei, prin practicile new age și prin ocultism, ele devin sclavele celui rău. El va manifesta atunci, în sufletele celor care i-au dăruit liberul lor arbitru, toate trăsăturile sale. Voi le veți cunoaște după comportamentul lor. Dar un semn clar că liberul lor arbitru a fost cedat celui rău este atunci când aceste suflete, în mod constant, caută să-l batjocorească public pe Fiul Meu, Isus Cristos, și pe Mama Sa, Neprihănita Fecioară Maria, Mama întregii lumi. Satana îi disprețuiește pe amândoi.

Dacă însă voi folosiți voința liberă pe care v-am dat-o pentru binele sufletului vostru și pentru a vă iubi unii pe alții, acesta este un mod foarte puternic de a diminua puterea satanei. Dar sufletele care dăruiesc cel mai puternic dintre toate darurile, sunt cele care Mi-au dăruit Mie, prin Fiul Meu, Isus Cristos, voia lor liberă. Aceste suflete sunt cele prin care Eu îl voi înfrânge pe cel rău și ele sunt mijlocul prin care Eu pot să salvez sufletele celor care s-au separat complet de Mine.

Aceasta este Promisiunea Mea. Voi salva chiar și sufletele aflate în situațiile cele mai lipsite de speranță, prin sacrificiile celor care îmi dăruiesc Mie liberul lor arbitru, prin Fiul Meu, Isus Cristos.

Tatăl vostru Veșnic,
Dumnezeu cel Preaînalt