Vineri, 27 iunie 2014 la ora 22:11

Preaiubita Mea fiică, niciodată nu veți identifica ușor lucrarea satanei în lume, pentru că el este foarte viclean. El își expune foarte rar faptele într-un mod care să ridice semne de întrebare asupra influenței sale. Întotdeauna, de când el domnește pe Pământ, a depus mari eforturi pentru a-i convinge pe oameni că el nu există, de fapt. Rareori veți vedea Adevărul, deoarece este ascuns cu ajutorul acelor oameni pe care el îi folosește pentru a convinge lumea că Dumnezeu nu există.

Obiectivul diavolului este de a păcăli oamenii să creadă că lumea și existența rasei umane nu sunt decât o cale care nu duce nicăieri. Cel mai mare triumf al său a fost introducerea umanismului și, în special, a umanismului laic.

Umanismul, o așa-numită dorință de a se îngriji de necesitățile rasei umane prin eliminarea injustiției sociale, este greșit. Cei care adoptă umanismul în viețile lor fac aceasta ca pe un substitut pentru credința în Dumnezeu și este de înțeles de ce fac aceasta. Din păcate, multe religii au produs schismatici al căror comportament nu este influențat de către Dumnezeu. Ura lor față de alții și intențiile lor criminale sunt exercitate în Numele lui Dumnezeu când, de fapt, satana însuși este cel care inspiră fiecare mișcare pe care ei o fac. El face aceasta pentru a-i conduce pe oameni departe de Dumnezeu. Aceste suflete întunecate comit acte teribile de nedreptate și folosesc Numele Tatălui Meu preaiubit pentru a-și duce la îndeplinire acțiunile josnice. Apoi, ei justifică aceste acțiuni în numele religiei lor și astfel îi determină pe mulți oameni să respingă orice credință în Dumnezeu.

Umanismul laic, deoarece aplaudă toate lucrurile bune făcute în numele dreptății sociale, este foarte atrăgător pentru acele suflete care au o inimă sensibilă, pentru că intențiile lor sunt bune. Din păcate, atunci când ei îmbrățișează această doctrină, ajung să considere Crearea lumii drept un accident cauzat de natură. Dar acesta este un neadevăr, deoarece lumea a fost creată de Tatăl Meu Veșnic. Nici un om de știință nu va fi vreodată capabil să explice Crearea lumii, deoarece aceste cunoștințe nu vor fi făcute cunoscute niciodată omului.

A respinge supranaturalul și Divina Existență a lui Dumnezeu înseamnă a respinge indicațiile morale care vin de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că moralitatea, sentimentul profund a ceea ce este plăcut sau neplăcut lui Dumnezeu, – nu poate fi susținută, iar aceasta conduce la întuneric. În schimb, omul va deveni concentrat numai asupra nevoilor sale materiale și își va neglija sufletul. În apropierea morții, sufletul său, pe care el a refuzat să-l considere drept un Dar de viață dătător care vine de la Dumnezeu, va refuza în continuare să accepte Milostivirea lui Dumnezeu. În acest stadiu, multe asemenea suflete sunt complet înstrăinate de Milostivirea lui Dumnezeu.

Biserica Mea, când se va diviza și va cădea, va îmbrățișa umanismul cu o mare satisfacție. Și, drept rezultat, va conduce toate acele suflete către o interpretare greșită a Adevărului propriei lor existențe. Lumea va îmbrățișa atunci acest nou tip de biserică – o biserică preocupată de nedreptățile sociale – care nu va spune nici un cuvânt despre importanța mântuirii sufletelor voastre.

Al vostru Isus