Duminică, 13 iulie 2014 la ora 16:27

Mult iubita Mea fiică, copiii lui Dumnezeu pot fi asemănați cu mugurii unei flori. Mugurii, datorită hranei din solul în care se află, cresc și se dezvoltă. Dar, dacă pământul nu este fertil, mugurii nu pot înflori și deveni flori mature care încântă ochiul privitorului.

Dacă pământul este bogat, floarea va fi sănătoasă. Dacă pământul este plin de insecte, atunci floarea nu se va deschide. Chiar și pământul sănătos, dacă este infestat de otravă nu poate produce o plantă vie, sănătoasă. Dacă voi, copiii lui Dumnezeu, nu ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, nu meditați asupra Adevărului și nu urmați Poruncile lui Dumnezeu, veți fi goi în interior și lipsiți de pace spirituală. Doar ascultând ceea ce promite Cuvântul lui Dumnezeu puteți spera să vă fie bine și să găsiți pacea.

Din cauza minciunilor pe care satana le răspândește prin lume pentru a înșela sufletele, mulți oameni se simt pierduți și nu au o viață spirituală. Viața poate fi obținută doar acceptându-Mă pe Mine, Isus Cristos, ca Mântuitor al vostru. Chiar și aceasta, în sine, nu este de ajuns. Voi trebuie să vă amintiți mereu ce v-am învățat. Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este în sine de folos, dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Când vă ridicați și proclamați cu mândrie că sunteți discipoli ai Mei, fără să arătați dragoste unii față de alții și fără să-i tratați pe ceilalți așa cum vă așteptați să fiți tratați voi, atunci sunteți ipocriți.

Dacă Mă cunoașteți pe Mine, îi veți iubi pe ceilalți indiferent de păcatele de care se fac vinovați. Nu îi veți judeca niciodată pe alții în Numele Meu, pentru că nu este dreptul vostru.

Al vostru Isus