Marți, 15 iulie 2014 la ora 18:00

Prea iubita Mea fiică, lumea M-a uitat, așa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată.

Cuvântul Meu a început să fie sfâșiat în bucăți și mulți dintre cei care spun că sunt cunoscători ai Învățăturilor Mele vor ignora persecuțiile care se vor abate asupra Bisericii Mele. Așa cum am fost blestemat, în timpul Crucificării Mele, de către cei care își proclamau cu mândrie priceperea în Căile Mele, tot așa voi fi denunțat și acum, în timpul Celei de-A Doua Veniri, când vin să-Mi revendic Împărăția Mea.

Suflete nerecunoscătoare, lipsite de simplitate și smerenie, ei nu vor accepta niciodată vocile celor pe care îi consideră nedemni de a proclama Adevărul. Ei nu vor accepta niciodată Adevărul, pentru că, atunci când acceptă minciunile spuse în Numele Meu, nu mai rămâne loc în sufletele lor pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le inunde. În loc să pregătească omenirea pentru Marea Mea Milostivire – pentru Ziua pe care am promis-o lumii – ei își întorc spatele. Ei nu vor recunoaște Semnele Divine trimise să le deschidă inimile cu promptitudine față de Mine, din cauza mândriei și a împietririi inimii lor. De asemenea, ei vor face tot ceea ce le va sta în putere pentru a opri să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu la fiecare păcătos de pe Pământ, iar Eu nu-i voi lăsa să uite niciodată acest lucru.

Cel care-Mi pierde Mie un suflet, și-l pierde pe al lui. Cel care blochează Calea Mea, nu va avea către ce să se îndrepte. Cel care aruncă blesteme asupra Voii lui Dumnezeu, va fi blestemat. Ce ați învățat voi de la Mine, dacă nu vă puteți aminti Adevărul Promisiunii Mele de a veni din nou? Împărăția Mea va veni pe Pământ așa cum este în Ceruri, iar cei care nu au reușit să înțeleagă ceea ce am spus Eu nu vor fi cu nimic mai înțelepți. Ei au irosit Harurile pe care le trimit Eu acum și s-au baricadat pe ei înșiși într-o închisoare atât de întunecată încât vor fi orbiți de Lumina Mea în acea Zi Măreață.

Timpul Meu este aproape și am făcut tot ce s-a putut pentru a vă pregăti. Iubirea Mea rămâne pe atât de Mare pe cât este de Milostivă, dar voi trebuie de asemenea să vă ajutați pe voi înșivă, pentru că nu este ușor să fii vrednic de Promisiunea Mea de Mântuire.

Al vostru Isus