Joi, 17 iulie 2014 la ora 17:17

Mult iubita Mea fiică, cea mai mare durere pe care trebuie să o îndure cei care Mă iubesc este întunecimea sufletului. Cu cât vă uniți cu Mine mai mult și sunteți în Mine, cu atât Eu sufăr mai mult în interiorul vostru. Pentru că atunci când Eu mă aflu în sufletul vostru, cu atât mai multă durere va trebui să îndurați din această cauză.

Când un suflet devine parte din Mine, în deplină uniune, și își predă voința sa Mie, cu atât mai evidentă va fi Prezența Mea în acea persoană. Ea va atrage asupra sa ura celorlalți, ea va simți Propria Mea durere trebuind să vadă necinstea, nedreptatea și răutatea din cauza păcatului prezent în lume. Simțurile sale devin ascuțite iar înțelegerea problemelor spirituale – înțelegere născută din suferința îndurată împreună cu Mine – îi va dezvălui multe lucruri, care vor trezi în acea persoană o înțelegere mai adâncă a luptei care există între Dumnezeu și satana.

Acea persoană va înțelege ce i-a învăluit sufletul, trupul și simțurile, dar aceasta nu înseamnă că îi va fi ușor să accepte. Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu sau tot ceea ce vine de la Mine. Dar dacă persoana va avea încredere în Mine și va accepta că tot ce este bun vine de la Mine, atunci Îmi va permite să cresc înlăuntrul ei, pentru binele tuturor.

Eu pot realiza lucruri mărețe atunci când Îmi permiteți să locuiesc în sufletul vostru. Foarte mulți oameni pot primi Darul Milostivirii Mele atunci când permiteți ca Dragostea Mea să se răspândească în acest fel. Sufletele ispășitoare sunt cele prin care Eu pot să intervin pentru a salva sufletele altora. Să acceptați întotdeauna că, atunci când vă ofer Darul Suferinței, acesta aduce cu sine o mare răsplată pentru omenire în ansamblu. Milostivirea Mea este Darul Meu pentru voi. Să acceptați cu blândețe felurile diferite în care Eu acționez pentru că durerea de a fi în uniune cu Mine nu va fi de lungă durată.

Acceptați-Mă așa cum Sunt Eu și nu așa cum credeți voi că ar trebui să fiu.

Al vostru Isus