Sâmbătă, 26 iulie 2014 la ora 19:59

Mult iubita Mea fiică, Eu am venit ca Rege, dar acum, astăzi, vă chem ca un cerșetor, pentru că nu am niciun grăunte de mândrie, acest lucru fiind imposibil.

Îi strig pe toți copiii lui Dumnezeu cu dor, ca să trezesc în inimile lor împietrite o scânteie de iubire – o iubire izvorâtă de la Tatăl Meu Veșnic, dar care stă adormită și uitată. Și Eu, Isus Cristos, Sunt uitat, deși nu există nicio persoană în lume care să nu fi auzit de Mine. Ei Mă știu, dar uită Cine Sunt Eu. Unii cunosc Numele Meu, care însă nu înseamnă nimic pentru ei. Unii Mă iubesc, dar sunt prea ocupați ca să vorbească cu Mine și nu Îmi adresează decât o înclinare a capului din când în când ca semn de recunoaștere față de Mine. Alții au auzit despre Mine, dar Eu Sunt pur și simplu o icoană în ochii lor, ceva ce ține de vremuri apuse – un profet, poate, care e posibil să fi fost sau nu autentic. Cât despre celelalte suflete, care nu au decât puțină înțelegere față de lucrurile spirituale, Eu nu Exist. Eu Sunt o plăsmuire a imaginației, o creație făurită de mințile credincioșilor devotați, care se agață de un pai în speranța că o nouă lume va exista după aceasta. Dați-Mi voie să vă asigur – Dumnezeu este Dumnezeu. Omenirea a fost creată de Tatăl Meu Veșnic, pentru că e a fost parte a Planului Său pentru universul etern. Totul A Fost, Este și va Fi prin Porunca și prin Voința Celui Care Este și Care va Fi. Toți se pleacă lui Dumnezeu, inclusiv dușmanii Săi, în lumea Creației Tatălui Meu.

Pe măsură ce omul devine din ce în ce mai înrobit de ceea ce vede, atinge și simte în eul său fizic, spiritualitatea lui secătuiește. Crezând că totul începe și se sfârșește cu această lume, voi de fapt spuneți că Eu nu Exist. Voi Mă negați pe Mine, Fiul omului, trimis pentru a vă salva de înșelăciunea diavolului. Eu Sunt de la Tatăl Meu. Eu am fost parte a Mărețului Său Plan Divin. Noi suntem cu toții una, dar voi, iubiții Mei copii, trăiți într-un deșert lipsit de viață, în ignoranță față de ceea ce înseamnă Divinitatea Mea. Împărăția Mea este perfectă și a fost creată de Tatăl Meu. Rasa omenească a fost perfectă până când a fost distrusă de cel mai mare păcat în Ochii Tatălui Meu – păcatul mândriei. Feriți-vă de păcatul mândriei, pentru că el a izvorât din dragostea de sine a lui Lucifer. Lucifer, care era cel mai mare în Ierarhia Tatălui Meu, a crezut că, având voință liberă, va putea face orice dorește, dar nu a reușit să înțeleagă următorul lucru: Lui i s-a dat nu numai Darul voinței libere, ci și încrederea Tatălui Meu. Tatăl Meu a arătat încredere completă față de întreaga Sa Creație. Din păcate, nu I s-a răspuns în același mod.

Când încrederea este înșelată, acest lucru se întâmplă pentru că vinovatul a lăsat mândria să dicteze gândurilor, minții și faptelor sale. Odată ce mândria se instalează în suflet, veți crea imediat o distanță între voi și Cel Care v-a creat din nimic altceva decât o mână de lut. El v-a modelat și v-a acordat Daruri. Mândria este cea mai mare amenințare pentru omenire, pentru că ea vă convinge că aveți mai multă cunoaștere decât Dumnezeu. Dacă voi credeți aceasta, atunci nu sunteți demni să vorbiți nici în Numele Său, nici altfel. Și când o veți face, veți crea un mediu în care toate păcatele vor fi acceptate ca fiind un lucru bun. Când aceasta se va întâmpla, voi nu numai că îi veți înșela pe alții, ci vă veți înșela chiar pe voi înșivă.

Învățătorul vostru
Iubitul vostru Isus