Duminică, 27 iulie 2014 la ora 15:15

Mult iubita Mea fiică, Pacea Mea va fi în curând a voastră și a tuturor celor care Mă slujesc pe Mine, Isus Cristos, în această viață dată lumii de Puterea Preaiubitului Meu Tată.

Vă binecuvântez pe voi toți cei care încercați să rămâneți loiali Cuvântului Meu și mai ales pe toți cei care sunteți înfometați după el. Dacă ați crede că sunt pierduți oamenii de alte religii, incluzându-i aici și pe cei care nu cred în Tatăl Meu Veșnic sau pe cei care nu Mă acceptă pe Mine, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii, acest lucru ar fi incorect. Fiecare suflet care încearcă să atingă perfecțiunea spirituală și care poate că e ignorant față de Adevăr, este iubit de Tatăl Meu, care este Atot-iubitor, Atotputernic și Perfect în tot ceea ce face.

Rasa umană este imperfectă din cauza păcatului și totuși fiecare om este creat după Chipul Celui care i-a dat viață. Astfel, fiecare bărbat, femeie și copil va deveni din nou perfect, atât în trup cât și în suflet, odată ce blestemul păcatului va fi eradicat. Atunci când dușmanii lui Dumnezeu vor fi izgoniți și când imperfecțiunile trupului și ale sufletului nu vor mai crea obstacole între om și Dumnezeu, totul va fi Una cu Tatăl Meu. Noua Împărăție, formată din Cer și Pământ, va deveni Una. Omul va deveni Una cu Dumnezeu prin Mine, Fiul Său Unul Născut, iar Planul Său pentru lume va fi împlinit.

Niciodată nu vă puteți simți întregi, căci păcatul, odată ce există, provoacă separarea de Dumnezeu. Însă va veni vremea când toată tristețea care năpăstuiește Pământul va fi stârpită. Iubirea și bucuria vor înghiți Pământul și o lume perfectă va înlocui tot ceea ce este pătat și corupt.

Numai atunci toată Creația lui Dumnezeu va deveni din nou întreagă.

Al vostru, Isus