Luni, 28 iulie 2014 la ora 21:00

Mult iubita Mea fiică, atunci când mă uit la copiii lui Dumnezeu, Inima Mea tresaltă de o iubire la fel de tandră față de copilul nou-născut ca și față de omul care e în al 100-lea an al vieții sale. Ea nu face nici o diferență. Fiecare dintre voi este un copil al lui Dumnezeu, plăsmuit cu grijă în pântecele mamei sale în acord cu Voia Sfântă a Tatălui Meu. Vedeți voi, tot ce a fost creat, de la începuturi până la sfârșit, a fost și va fi întotdeauna în conformitate cu Voia Sfântă al lui Dumnezeu. Deci, indiferent cine sunteți și indiferent de suferințele pe care le îndurați, indiferent de umilințele pe care trebuie să le suportați atunci când sunteți respinși de societate din cauza rasei, credinței, sexului sau culorii voastre – să știți că voi sunteți cu toții prețioși în ochii lui Dumnezeu. Păcatul este singurul lucru care vă separă de El.

Dintre voi, aceia care invocă Iubirea Mea și Suferința Mea sunt cei persecutați. Suferința voastră este a Mea. Eu îi caut pe cei singuri și pe cei suferinzi, care îndură o discriminare îngrozitoare – proscrișii societăților voastre – iar pe aceștia îi atrag primii la Mine. Ei sunt cei asupra cărora revărs mai întâi Marea Mea Milostivire. Dacă sunteți respinși de ceilalți și tratați cu dispreț nemilos în această viață, atunci să știți că Eu sunt cu voi. Vouă v-a fost dată Crucea de pe Golgota și sunteți binecuvântați, în ciuda a ceea ce ați putea crede voi. Soarta voastră este și soarta Mea. Eu am îndurat discriminare în timpul Vieții Mele pe Pământ. Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi imoral, mincinos și eretic.

Nu vă temeți, pentru că atunci când sunteți acuzați pe nedrept de astfel de infracțiuni, voi sunteți ai Mei – cu totul ai Mei. Iar Eu sunt al vostru.

Iubitul vostru Isus