Joi, 07 august 2014 la ora 23:40

Prea iubita Mea fiică, dacă nu ar fi Răbdarea Mea, Pedeapsa Mea s-ar abate acum asupra nedrepților care flagelează Biserica Mea de pe Pământ.

Ura împotriva creștinătății se abate asupra voastră din trei direcții.

Prima este apostazia generală, care este inițiată de către rivalii Mei, care păcălesc lumea să respingă tot ceea ce vine de la Mine, azvârlindu-Mă în pustiul uitării.

A doua direcție vine din partea raționalismului și a intervenției omului asupra Cuvântului Meu, răspândit de către exegeții Cuvântului Meu care nu sunt plini de spiritul Adevărului ci, în schimb, sunt îmbuibați cu siguranță de sine, care este alimentată de către mândrie. Atât de versați se cred ei în interpretarea Învățăturilor Mele, încât vor adăuga noi codicile* și vor adapta ceea ce Eu v-am învățat pentru a-și satisface propriile dorințe egoiste.

Apoi, sunt cei ale căror inimi sunt de piatră – reci, nesimțitori și plini de o profundă ură față de Mine și față de oricine practică Creștinismul în mod public.

Influența diavolului se manifestă în atât de multe moduri încât omul, de unul singur, va fi incapabil să reziste presiunii exercitate asupra lui de către toate aceste trei grupuri care vor încerca să-l împiedice să proclame Adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult și va fi considerat a fi incorect politic, iar acesta va deveni principalul motiv pentru a schimba în mod radical înfățișarea Creștinismului. Doar cei simpli, doar cei a căror dragoste față de Mine este precum cea a unui copil, vor fi loiali față de Mine, fiindcă ceilalți vor fi prea ocupați să implementeze schimbările legate de interpretarea Cuvântului Meu. Și, în toată această perioadă, preoții pe care i-am chemat să dea mărturie despre Adevăr se vor pregăti să păstreze Adevărul.

Ascunderea Adevărului va aduce un întuneric teribil. Modificarea lui este o insultă adusă Răstignirii Mele. A prezenta un substitut al Adevărului înseamnă a Mă nega complet. Totuși, cei mai mari vinovați vor fi cei care se vor lăuda cu cunoștințele lor despre Mine – sfințenia lor ascunde falsitatea iar cuvintele și acțiunile lor nu vă vor atrage niciodată la Mine pentru că Duhul Sfânt nu va fi prezent în sufletele lor. Când Duhul Sfânt nu este prezent, ei – acești trădători ai Cuvântului Meu – vor atrage întunericul în cei care îmbrățișează cu entuziasm minciunile lor. Toată această falsitate va purta semnul celui rău – păcatul mândriei – poarta către pustiu. Odată ce această poartă se deschide, toate celelalte nenorociri vor țâșni prin ea, iar sufletele tuturor celor care cedează ereziilor vor deveni sterpe.

Fără Adevăr veți trăi într-o lume în care nimic din ceea ce auziți nu vă va aduce pace. Fără Lumina Prezenței Mele, soarele nu va mai străluci – va deveni tern și vlăguit, iar apoi se va transforma într-o negură până când, prin mâna omului muritor, nu va mai reuși să lumineze, și astfel cei care au ochi dar refuză să vadă, nu vor mai vedea, în timp ce acei care văd și acceptă Duhul lui Dumnezeu, vor vedea.

Al vostru Isus

*codicil – act prin care se modifică sau se adaugă ceva într-un testament