Vineri, 08 august 2014 la ora 21:15

Copila mea, în timp ce Creștinii din lumea întreagă continuă să fie persecutați, batjocoriți și disprețuiți, să iei aminte la faptul că se vor diviza. Fiecare separat: fiecare după dorința sa și fiecare după propria sa interpretare a ceea ce înseamnă de fapt a-L sluji pe preaiubitul meu Fiu.

Deși oamenii sunt înspăimântați de teroarea în care Creștinii trebuie să-și trăiască viața de zi cu zi, fiind la mâna oamenilor nelegiuiți, ei trebuie să știe că aceasta nu este decât o formă de suferință pe care trebuie s-o îndure cei care proclamă Cuvântul lui Isus. Guvernele, organizații ale drepturilor omului și alte puteri care pretind să promoveze bunăstarea umanității fac tot ce le stă în putință pentru a submina Creștinismul. Umanismul va deveni substitutul pentru Creștinism și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu.

Umanismul, raționalismul folosit de cel rău ca să-i încurajeze pe oameni să folosească știința pentru a submina Divinitatea Tatălui meu Veșnic, va devora lumea. Din afară, blândețea aparentă a tonului său va convinge pe orice om, care nu are în inima sa iubire față de Dumnezeu, că el [umanismul] este mai de dorit decât Adevărul. Ținta finală a dușmanilor Fiului meu este să convingă omul că umanismul este superior Cuvântului lui Dumnezeu. Umanismul oferă trădătorilor din Biserica Fiului meu o acoperire vicleană, căci ei vor să fie văzuți ca fiind iubitori, preocupați și atenți la nevoile celorlalți. Ei vor predica umanismul, cu toate promisiunile lui goale, din amvoanele Bisericilor Creștine până când practic nu se va mai face nicio mențiune despre importanța salvării sufletelor voastre. Păcatul nu va mai avea importanță pentru ca el va fi considerat un mod de a evita conflictul în lume, dar nu va fi recunoscut ca fiind ceva real.

Cea mai mare înșelăciune a tuturor timpurilor se așterne, și în curând tuturor vă va fi dificil să rămâneți loiali Adevărului. Adevărul aduce înțelegerea și conștientizarea a ceea ce este necesar pentru a obține pacea adevărată și iubirea în sufletele voastre. Aceasta înseamnă că voi veți cunoaște Iubirea precum și Dreptatea lui Dumnezeu. Mai înseamnă de asemenea că voi veți fi conștienți de Milostivirea lui Dumnezeu.

Când orice mențiune a păcatului va fi eradicată și când Biserica Fiului meu nu se va mai referi la importanța salvării sufletelor voastre, voi veți ști atunci că vremurile sunt asupra voastră și că Timpul Fiului meu este aproape.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii