Duminică, 10 august 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, vremurile devin tulburi și ca urmare vor veni multe schimbări, precum a fost prezis. Nu vă fie teamă, căci de atâtea ori v-am dat Cuvântul Meu că toate se vor sfârși cu Marea Mea Milostivire, care va cuprinde fiecare suflet în Lumina Iubirii și Compasiunii Mele. Temeți-vă doar de Dreptatea Mea, însă atunci când ea se va dezlănțui să știți că aceasta se va întâmpla spre binele celorlalți și pentru mântuirea lumii. Eu aplic pedepse doar pentru a opri răspândirea urii și pentru a trezi, în sufletele înnegrite de murdăria păcatului, orice urmă de iubire care a mai rămas în acestea, astfel încât ele să vină la Mine.

De ce crede omul că știe mai multe decât Mine, și în special omul evlavios? Este el mai inteligent decât Acela care l-a creat? Evaluarea lui rațională asupra tuturor lucrurilor care vin de la Mine, poate să elimine Prezența Mea? Aroganța și mândria omului legat de propriile lui puteri vor determina căderea lui. Omul nu are nicio putere, în afară de cea care se află în sufletul său. Credința, când este curată, este ceva puternic, iar prin credință și numai prin credință Eu, Isus Cristos, vă aduc speranța, iubirea și bucuria. Numai Eu pot împuternici omul cu daruri mari, însă dacă el nu Mi le cere Eu nu i le pot impune trecând peste libera sa voință.

Cereți și veți primi. Dacă rămâneți tăcuți, cu buzele pecetluite, atunci Eu nu vă pot răspunde, căci nu veniți la Mine. Să apelați întotdeauna la Mine și să-Mi cereți orice favoare, căci Eu voi răspunde cererii voastre de fiecare dată. Să nu Îmi întoarceți spatele spunând că totul va fi bine, că viața își va purta singură de grijă. Viața trebuie câștigată. Veșnicia este un Dar de la Dumnezeu și este dăruită acelora care o cer. Din nefericire, mulți își vor irosi șansa la Viața Veșnică, deoarece ei cred că umanitatea este mult mai puternică decât orice Dumnezeu care ar putea sau nu să existe. Astfel ei își vor impune propria lor credință și vor întoarce spatele Vieții Veșnice din cauza păcatului mândriei, atât sunt ei de îndărătnici.

Ei Mă neagă în viața lor de pe pământ și Mă vor nega și atunci când Voi sta înaintea lor cu brațele întinse, în Ziua Cea Mare. Ei se vor îndepărta și vor păși în groapa cu lei, unde niciodată nu vor găsi o clipă de pace.

Al vostru Isus