Luni, 11 august 2014 la ora 19:36

Mult iubita mea fiică, lumea este inundată de o nouă formă de spiritualitate care include credința într-o ființă superioară – pe care ei o numesc cristos – dar nu sunt Eu, Isus Cristos, cel la care se referă această denumire. Satana, sub forma lui Lucifer, numit Regele Luminii, este idolatrizat nu ca o entitate diabolică, ci ca una care face lucrarea lui Dumnezeu. Această ideologie este susținută de către secte secrete, al căror scop este să distrugă Creștinismul. Mulți vor fi atrași în aceste practici oculte și magice, deoarece ei tânjesc după stimulente. Odată atrași, ei vor deveni niște marionete și, în timp, vor fi posedați de către cel rău.

Mulți oameni sunt înfometați după satisfacții spirituale și tânjesc după pace. Orice ideologie care pretinde că le aduce mulțumire de sine, pace, liniște și o mai profundă înțelegere a umanității lor, va fi atrăgătoare pentru ei. În orice caz, multora le va fi silă să Mă urmeze pe Mine, Isus Cristos, deoarece societatea M-a condamnat în fel și chip. Cu toate acestea, ei se vor liniști când li se va servi falsa doctrină cum că toate drumurile duc la Dumnezeu. Aceasta este o minciună, deoarece nu puteți veni la Dumnezeu decât prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos.

Eu Sunt Unul întru Cel Ce a creat toate lucrurile. Este un singur Dumnezeu iar Eu, Isus Cristos, Sunt Cuvântul întrupat pentru ca omenirea să devină din nou un întreg. Fără Mine nu puteți fi niciodată deplini, nici în această viață, nici în următoarea.

Lumii i se va spune că obiectivul cel mai important la care trebuie să aspire este libertatea – libertatea cu orice preț. Dar, a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a renunța la abilitatea de a-ți sluji doar propriul interes și, astfel, Creștinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertății personale. A-L servi pe Dumnezeu, oricare ar fi acel dumnezeu, va deveni scopul multor oameni aflați în căutarea Adevărului. Dar, când satana este considerat de către om ca fiind divin, Dumnezeu – în Dreptatea Sa infinită – îi va distruge pe cei care onorează bestia. Bestia, care se ascunde printre elite și printre cei puternici, dăruiește mari puteri celor care răspândesc minciuna că Eu, Isus Cristos, nu exist. Aceasta este cea mai mare hulă impusă omenirii de către satana și, din cauza slăbiciunii sale, omul va fi păcălit de minciunile care se scurg din gurile celor nelegiuiți.

Există un singur Dumnezeu. Există o singură cale către Dumnezeu. Nici o altă cale, indiferent cât de strălucitor ar fi modul în care vă va fi prezentată, nu vă poate conduce către Tatăl, decât cea care vine prin Mine, Isus Cristos, Mântuitorul Lumii.

Al vostru, Isus