Miercuri, 13 august 2014 la ora 14:39

Dragii mei copii, timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape. Nu trebuie să vă temeți de aceste timpuri, ci mai degrabă să le primiți cu bucurie, pentru că trebuie să știți că Legământul Tatălui Meu va fi în cele din urmă împlinit așa cum a fost menit să fie. Anticristul se va întrona în cele din urmă în Biserica Fiului meu pe pământ și nimic nu va împiedica acest lucru să se întâmple. Mulți vor nega profețiile pe care eu le revelez lumii și astfel se vor pune în pericol. Aceia care refuză să accepte avertismentele date lumii și cei care îi urmează pe dușmanii lui Dumnezeu își vor pune sufletele în pericol și pentru aceste suflete înșelate vă rog să vă rugați fierbinte.

Bătălia pentru rasa umană și pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu se dă în prezent, și mult rău este făcut tuturor acelora care rămân credincioși față de Adevărul a tot ceea ce Fiul meu a revelat lumii. Nu puteți lua o parte din Cuvântul Său ori din Sfânta Biblie și apoi să o îndepărtați în favoarea a ceva ce poate vă face să vă simțiți mai confortabil.

Adevărul nu este niciodată ușor de acceptat pentru că el poate produce teamă chiar și în inimile celor mai neînfricați și curajoși Creștini. Adevărul a fost întotdeauna respins, și când spinii au fost puși pe Sfântul Cap al Fiului Meu, Isus Cristos, preoții și înțelepții acelei vremi se rugau în templu dând slavă lui Dumnezeu în timp ce cohortele lor Îl blestemau când El murea pe Cruce. Așa a fost atunci și tot așa va fi când lumea se va întoarce împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, îl va întoarce pe dos și îl va răsturna cu capul în jos. Vă îndemn, dragi copii, să acceptați Adevărul, pentru că el va fi modul în care voi veți înainta mai ușor către Împărăția Noii Ere. Fără a accepta ceea ce vi se spune acum, multe suflete vor cădea în eroare și vor îmbrățișa bestia. Ele vor renunța la toate drepturile și libertățile civile atunci când îi vor idolatriza pe dușmanii Fiului meu până când, în final, își vor preda sufletele celui rău.

Teama de Adevăr poate duce la resentiment, pentru că Adevărul poate fi foarte dificil de acceptat. Resentimentul duce la mânie, și mânia duce la ură. Ura împotriva acestei misiuni și a tuturor misiunilor dinaintea ei se va intensifica, și cei care mă iubesc pe mine, Maica lui Dumnezeu, vor fi încurajați să denunțe misiunea. Cât de mult mă întristează când numele meu este folosit pentru a insulta Cuvântul lui Isus Cristos, unicul Salvator al omenirii. Confuzia se va instala în grupurile mele Mariane astfel încât ei vor începe să se îndoiască de avertismentele pe care am fost trimisă să le dau lumii la La Salette și Fatima. Oamenii vor ignora ce am spus și vor crede că profețiile date se referă la un alt timp, în viitorul îndepărtat.

În timp ce frământările vor erupe și când Doctrina cuprinsă în Cartea Tatălui meu va fi rescrisă și prezentată lumii ca fiind autentică, numai aceia care au adevăratul discernământ vor înțelege Adevărul. Trebuie să vă rugați foarte mult pentru supraviețuirea Bisericii Fiului meu, Trupul Său pe pământ, pentru ca El să nu fie îndepărtat și azvârlit afară, la câini. Când această zi va veni, Dreptatea lui Dumnezeu va interveni și omenirea va înțelege, în cele din urmă, cum este să fii cufundat în întuneric. Ziua când Lumina lui Dumnezeu se va stinge este ziua când toate lucrurile se vor împlini, așa cum a fost prezis.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii