Duminică, 17 august 2014 la ora 17:18

Mult iubita Mea fiică, să nu fie nicio diviziune între Discipolii Mei în această misiune pentru salvarea sufletelor, pentru că aceea ar fi dorința celui care Mă urăște. Atunci când iubiții Mei discipoli Creștini se despart și când se luptă unii cu alții în Numele Meu, aceasta Îmi provoacă o mare tristețe. Durerea mea este sporită atunci când aceia care proclamă Cuvântul Meu îl neagă apoi, făcând rău altora, cu cruzime, pentru a împroșca venin.

Toți copiii lui Dumnezeu sunt egali în Ochii Mei. Să știți că nici cei buni dintre voi nu sunt imuni la ispitele satanei, așa cum nici aceia care au disperare și ură în sufletele lor nu sunt imuni la Darurile Mele. Fiecare dintre voi este păcătos. Să nu veniți niciodată înaintea Mea să Îmi spuneți că un suflet nu este vrednic de Mine. Să nu denunțați o altă persoană în fața Mea sau să declarați că este rea; căci ce sunteți voi decât niște păcătoși în Ochii Mei?

Lumea este plină de dragoste. Dar este, de asemenea, plină de ură și de indiferență față de Mine, Isus Cristos, din cauza existenței păcatului. Numai atunci când păcatul va fi eradicat, lumea va deveni completă. De aceea voi trebuie să aveți mai întâi grijă de sufletul vostru și apoi să vă rugați pentru alții. Când veți face aceasta Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra voastră a tuturor. Omul care se înalță pe sine înaintea Mea și vorbește rău despre un alt om, va veni înaintea Tronului Judecății Mele ultimul, în timp ce omul care se smerește înaintea Mea va veni primul.

Când veți accepta cu adevărat Învățăturile Mele? De ce spuneți că sunteți ai Mei când arătați ură pentru alții? Niciodată nu veți deveni demni de Împărăția Mea până când nu veți arunca mantia justificării de sine și armura mândriei.

Al vostru Isus