Joi, 21 august 2014 la ora 16:25

Copiii mei dragi, când un om persecută un alt om și-i provoacă suferință, Duhul lui Dumnezeu nu poate rămâne în acel suflet, pentru că răul este cel care locuiește în el. Când un om persecută un alt om și îi provoacă rău spiritual sau fizic și apoi își justifică acțiunile spunând că el apără Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că acesta este cel mai mare păcat pentru că el insultă Divinitatea lui Dumnezeu.

Niciun om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu, pentru că acest lucru nu va fi niciodată tolerat sau permis de Fiul meu, Isus Cristos. Pe măsură ce calamitățile se înmulțesc în lume, fiecare act rău va fi aprobat de către cei vinovați de păcate teribile împotriva lui Hristos. Ei vor găsi orice scuză pentru a-și justifica acțiunile rele și niciunul dintre ei nu va scăpa de pedeapsa care face parte din Planul de Mântuire al lui Dumnezeu. Cel ce aduce răul asupra unui alt suflet va trebui să răspundă pentru păcatele sale împotriva lui Dumnezeu, a creației Sale și a fiecărui copil al Său.

În aceste vremuri de mare înșelăciune, când este dificil pentru păcătoși să discearnă între bine și rău, este important să vă amintiți cuvintele Fiului Meu, Isus Cristos. Cine este fără de păcat, să arunce prima piatră. Persoana care provoacă suferință teribilă altora va fi judecată după faptele sale.

Trebuie, în aceste timpuri, să vă rugați pentru umanitate și pentru harurile de a putea discerne între păcatele săvârșite împotriva omenirii și păcatele săvârșite împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este păcat, dar când faptele rele sunt săvârșite în numele Sfânt al lui Dumnezeu, consecințele îi vor urma și dincolo de mormânt. In timp ce ura se răspândește, la fel se va răspândi și Iubirea lui Dumnezeu prin intermediul sufletelor celor blânzi și smeriți, căci ei poartă torța Mântuirii pe un fundal de întuneric. Omul poate fi mântuit de păcat numai prin Harul lui Dumnezeu, și numai prin acele sufletele care Îl iubesc necondiționat pe Dumnezeu vor putea fi răscumpărate sufletele care au greșit.

Trebuie să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați pentru păcătoșii de pretutindeni, pentru că întunericul îi orbește în fața Adevărului. Fără Adevăr, lumea va cădea într-un întuneric total. Rugați-vă ca voi, copiii mei dragi, să puteți rezista urâțeniei pe care păcatul o aduce în viețile voastre. Rugați-vă pentru cei care îi persecută pe copiii lui Dumnezeu, ca ei să poată găsi în inima lor iubirea și compasiunea față de alții.

Rugați-vă pentru salvarea sufletelor și, mai ales, pentru cei care au permis urii să le întunece inimile și care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,
Maica Mântuirii