Sâmbătă, 23 august 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, două semne vor deveni evidente pe măsură ce mulțimea de suflete alese se va ridica pentru a Mă ajuta în redobândirea Împărăției Mele pe pământ. Primul semn se referă la semețirea sufletelor din Biserica Mea de pe pământ, unde rațiunea omenească, inteligența și ambiția vor distruge adevărata credință a slujitorilor Mei sfințiți. Mândria și aroganța, combinate cu o dorință înnăscută de a experimenta o credință mai profundă, care însă va fi întotdeauna imposibil de atins, vor duce la crearea unei biserici false, a întunericului. Ea va genera o ierarhie trufașă, care va propaga neadevăruri și o credință goală.

Al doilea semn se referă la degradarea trupurilor, atunci când corpul omenesc, un Dar sacru de la Dumnezeu, va fi redus la un simplu vehicul folosit pentru împodobire în ochii lumii și nu i se va arăta niciun pic de respect. Lipsa de moralitate va duce la o lipsă de respect pentru trupul omenesc, inclusiv la abuzarea trupului care va fi folosit ca un mijloc de participare la grave păcate trupești. Lipsa de respect pentru viața omenească va însemna de asemenea că crima va deveni atât de răspândită încât, în cele din urmă, mulți vor deveni imuni la oroarea morții fizice provocată de oameni cruzi.

Purificarea omului continuă, căci fără suferința sufletelor ispășitoare, mulți oameni ar fi pierduți. Numai atunci când toate vor părea insuportabile, cei care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor primi ușurare de suferințele care vor distruge omenirea, incluzând păcatul, războiul, foametea și boala. Să nu ignorați niciodată războaiele, oricât de mici ar fi ele, pentru că ele se vor răspândi. Să nu ignorați niciodată lipsa de credință adevărată din Biserica Mea, pentru că și aceasta se va răspândi. Să nu ignorați niciodată ura dintre națiuni, care folosesc religia ca mijloc pentru a aduce teroare printre dușmanii lor, pentru că și aceasta se va răspândi pentru a devora sufletele celor care Mă iubesc. Să nu ignorați niciodată ura față de vizionarii lui Dumnezeu sau față de profeții aleși pentru că aceia care urăsc aceste suflete Mă urăsc pe Mine. Să nu permiteți gurilor rele să vă ispitească să vă alăturați lor în încercările lor viclene de a înăbuși sunetul Glasului Meu. Dacă o veți face, atunci și voi veți deveni infestați ca și ei.

Și, în timp ce toate aceste tulburări vor avea loc, Eu îi voi înarma pe Îngerii Mei și pe cei aleși, ca să se lupte cu cei care Mă acuză în mod public. Apoi, chiar când lumea va pierde orice grăunte de demnitate cunoscută omului, fiara va deschide abisul și atunci toți dușmanii lui Dumnezeu se vor infiltra în Biserica Mea. Dar va depinde de voința omului dacă va fi pregătit sau nu să accepte astfel de nedreptăți.

Aceia care se vor ridica și vor apăra Voința lui Dumnezeu vor fi copleșiți cu mari Haruri și, prin credința lor, vor ispăși pentru păcatele celor care sunt prea îndărătnici sau prea temători ca să se opună la ceea ce contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. Când toate atrocitățile teribile vor crește și omul își va da seama că nu are capacitatea de a lupta sau de a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine și să spună:

Isuse, izbăvește-ne pe noi, sărmanii păcătoși neajutorați, de dușmanii Tăi.”

Numai atunci voi putea interveni Eu pentru a atenua impactul violenței, crimei, urii și războaielor cauzate de păcatul omului. Întoarceți-vă către Mine în fiecare zi și implorați Milostivirea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe aceia care Mă cheamă.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Rugăciune pentru cei care apără Cuvântul Lui Dumnezeu, atunci când timpurile vor fi dificile
Rugăciunea (38) din Alte rugăciuni

Când toate atrocitățile teribile vor crește și omul își va da seama că nu are capacitatea de a lupta sau de a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine și să spună:


Rugăciune pentru a ne abandona Voii Sfinte a Lui Dumnezeu
Rugăciunea (39) din Alte rugăciuni

Isuse, tot ceea ce spun și fac este conform Voii Tale Sfinte.

Dispune de mine după Voia lui Dumnezeu.

Amin.