Duminică, 24 august 2014 la ora 17:15

Mult iubita Mea fiică, oare omul cunoaște cu adevărat dimensiunea Iubirii Mele pentru copiii Mei? Oare știe el că odată cu iubirea poate veni și o îngrozitoare suferință? Iubirea care este pură poate produce o mare durere atunci când este refuzată.

Eu Îi iubesc pe copiii Mei, Creația Mea, Carnea și Sângele Meu. Din această cauză Eu simt o mare durere din cauza modului în care păcatul a creat o separare între copiii Mei și Mine, Tatăl lor Veșnic. Eu plâng când văd ura pentru ceilalți, care le poate infesta inimile. Eu plâng când văd păcatul poftelor, al geloziei, lăcomiei și al dorinței lor de a îi întrece pe ceilalți, ca și rănile și teroarea pe care ei le produc altora.

Când ei iau Viața pe care Eu i-am dăruit-o omului, Durerea Mea este atât de mare și plâng cu o asemenea suferință încât tot Cerul varsă lacrimi de tristețe odată cu Mine. Timpul Meu vine curând, iar când auziți despre războaie, boli, foamete și cutremure care sunt din ce în ce mai frecvente, să știți că după aceea va veni ceasul în care Eu voi spune – Destul!

Eu vă voi șterge lacrimile, voi uni lumea și voi aduce pace, îi voi șterge de pe fața pământului pe toți cei care i-au persecutat pe copiii Mei și îi voi aduce în Lumina Împărăției Mele pe toți cei care au suferit pentru Numele Meu, căci ei vor fi slăviți în Noua Mea Împărăție de pe pământ.

Pregătiți-vă, copiii Mei, căci viața plină de bucurie în Noul Meu Paradis va fi a voastră în curând. Suferința de pe acest pământ va dispărea și lacrimile de durere vor fi înlocuite cu lacrimi de bucurie. Aceasta este Promisiunea Mea. Așadar, când simțiți că nu mai puteți îndura, atunci să știți că timpul ca să răsară Noua Eră este aproape.

Tatăl vostru Veșnic,
Dumnezeu Cel PreaÎnalt