Luni, 01 septembrie 2014 la ora 20:05

Mult iubita Mea fiică, Duhul Meu este foarte prezent în Biserica Mea de pe pământ în aceste vremuri în care vrăjmașii Mei se ridică feroce împotriva ei. Ei pot biciui Trupul Meu care este Biserica Mea; pot vărsa dispreț asupra adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu; pot batjocori căile Domnului – dar ei niciodată nu vor birui Biserica Mea. Biserica Mea este formată din cei care proclamă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și oferă Sfintele Taine poporului lui Dumnezeu, așa cum a fost rânduit de către Apostolii Mei. Doar cei ce rămân fideli Învățăturilor Mele, Cuvântului Meu, Trupului Meu și Sfintei Jertfe a Liturghiei, așa cum a fost lăsat de către Mine, pot spune că fac parte din Biserica Mea. Biserica Mea în forma actuală va fi zdrobită – clădirile sale vor fi doborâte și preluate, slujitorii Mei sfințiți vor fi aruncați în stradă, unde vor fi nevoiți să cerșească, iar practica Jertfei Sfintei Liturghii va fi eliminată. Cu toate acestea, Biserica Mea va rămâne intactă, deși va deveni doar o mică rămășiță a ceea ce a fost odată.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va ghida Biserica Mea prin turbulențele pe care va trebui să le înfrunte, și astfel Adevărul va supraviețui. Fiecare vrăjmaș al Meu va încerca să distrugă Adevărata Mea Biserică. Apoi, o vor înlocui cu una falsă. Ei vor crea noi scripturi, noi sacramente [taine] și multe alte blasfemii în Numele Meu Sfânt. Dar Biserica Mea, care este Trupul Meu, și adevărații Mei discipoli vor rămâne una, în Sfântă Uniune cu Mine. Apoi, când va părea că a fost distrusă, arsă din temelii, jăraticul Bisericii Mele va pâlpâi în continuare până în ziua în care Eu voi veni din nou. În acea zi, când va învia Biserica Mea, reînnoită și strălucind în mare slavă, și când toată lumea o va proclama ca fiind cu adevărat singura Biserică Adevărată – Noul Ierusalim – fiecare om de bună-credință va bea din cupa ei. Tot ce a fost la început va fi și la sfârșit. Toată viața creată de Dumnezeu va fi reînnoită, exact așa cum era atunci când Paradisul a fost creat pentru rasa umană.

Duhul Meu este viu și nu poate muri, căci Eu Sunt Viața Veșnică – dătătorul a tot ce omul are nevoie pentru a trăi o viață în care moartea nu există. Întotdeauna să vă încredeți în Puterea lui Dumnezeu, atunci când tot ceea ce vedeți în lume vă pare nedrept, crud, inechitabil și, uneori, terifiant. Puterea Mea va învălui lumea și Iubirea Mea îi va uni pe toți cei ce au iubire în inimile lor. Eu voi alunga tot răul și, atunci când Răbdarea Mea se va fi epuizat, Îi voi arunca departe pe toți vrăjmașii Mei. Eu sunt aici. Nu am plecat. Eu vă ghidez acum pe acest drum spinos spre Împărăția Mea Glorioasă. Odată ce va veni acea zi în care Eu voi anunța A Doua Mea Venire, toate lacrimile vor fi șterse. Toată durerea va ajunge la un sfârșit brusc și în locul ei va fi dragostea, pacea și bucuria pe care numai Eu, Isus Cristos, v-o pot aduce.

Perseverați, micuții Mei. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca iubirea să poată supraviețui în lume și ca pacea să fie adusă tuturor acelor sărmani nevinovați care suferă și care sunt împrăștiați în toate colțurile lumii în țările devastate de război. Toți copiii lui Dumnezeu Îmi aparțin Mie, și Eu iubesc fiecare suflet, fiecare națiune și pe fiecare păcătos. Eu vă aduc Darul Cruciadelor Mele de Rugăciune, astfel ca prin recitarea lor voi să Mă ajutați să salvez cât mai multe suflete cu putință.

Mergeți în pace și iubire.

Al vostru, Isus