Joi, 04 septembrie 2014 la ora 23:03

Mult iubita Mea fiică, toate profețiile prezise încă de demult și date profeților, văzătorilor cu duhul și vizionarilor lui Dumnezeu prin revelații publice dar și private, se vor desfășura acum.

Omul, sceptic, va pune la îndoială autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu, însă când va fi martorul tuturor celor profețite în Cartea Revelației el va deveni tăcut, deoarece, când aceste evenimente vor acapara omenirea, singura mângâiere pe care el o va găsi va fi doar dacă Mă caută pe Mine. Când inima vă va fi plină de durere din cauza actelor nelegiuite înfăptuite de către oamenii răi împotriva copiilor lui Dumnezeu, veți plânge cu lacrimi amare. Apoi veți înțelege cât de mult se răspândește satana în sufletele celor cu inima de piatră. Când veți vedea ce puțin respect și considerație au acești dușmani ai lui Dumnezeu pentru viața omului, veți înțelege în sfârșit ce mare putere exercită cel rău asupra omenirii. În ultimele lui ore, satana, care se manifestă în sufletele celor pe care îi umple cu duhoarea sa, va arăta lumii cât de intensă este ura lui pentru specia umană.

Odată cu fiecare argument pe care îl vor găsi ca să justifice răul, făptașii acelor acțiuni nelegiuite își vor expune ura pe care o poartă, în inima lor, pentru copiii lui Dumnezeu. Ei vor înfăptui atrocități în Numele lui Dumnezeu și nu vor avea nici pic de iubire în sufletele lor. Ei hrănesc ura, și mulți dintre ei nici măcar nu înțeleg de ce ura lor față de ceilalți este atât de intensă. Deși mulți oameni nu cred în existența celui rău, aflați acum că el este incapabil să reziste plăcerii de a se arăta pe sine în cei pe care îi infestează. Duhoarea sa se răspândește până va devora fiecare națiune, fiecare suflet slab și pe liderii puternici a căror ambiție nemăsurată îi va face să devină deschiși influenței lui.

Curând veți vedea acte nelegiuite care vor avea loc în fiecare parte a societății voastre, în multe națiuni și în diverse moduri. Satana tânjește după suflete; apetitul său este de nesăturat și voința lui este necruțătoare. Când ura lui se manifestă cu adevărat în suflete, acești oameni vor fi incapabili să își ascundă acțiunile. Numai în situații de acest gen vor putea mulți dintre voi să îl vadă pe cel rău drept ceea ce este el cu adevărat – prin acțiunile acelor sărmane suflete care s-au predat voinței lui.

Niciodată nu trebuie să rămâneți inactivi când în lume izbucnesc acte și acțiuni nelegiuite, inclusiv războaie și tulburări. Acelea sunt timpurile în care este cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre.

Al vostru, Isus